Deelscholen

Zorgen voor elkaar

Leerlingenzorg heeft op Stad & Esch betrekking op alle activiteiten die leerlingen ondersteunen in hun leerproces. Alle collega’s zijn dan ook in meer of mindere mate betrokken bij de leerlingenzorg. Een speciale rol heeft de mentor: die is namelijk het eerste aanspreekpunt voor leerling, ouders en leraar. Het ondersteuningsteam ziet toe op de begeleiding van leerlingen; verder is er een schoolbrede ondersteuningscoördinator. Hier kunt u lezen hoe wij de begeleiding van onze leerlingen vormgeven.

Training faalangst en sociale vaardigheden

Een praatje maken met iemand, iemand iets vragen of zeggen wat je wilt of gewoon een keertje nee zeggen?

Er zijn veel mensen die hier moeite mee hebben, die dit niet durven. Misschien heb jij dat ook. Geef je dan op voor de sociale vaardigheidstraining (ook wel SOVA training genoemd). Je gaat samen met andere leerlingen dingen leren die je moeilijk vindt. Je merkt dat je niet alleen staat en dat je misschien zelfs anderen wel eens kunt helpen. Door te oefenen krijg je meer zelfvertrouwen en zullen dingen die je eerst lastig vond, gemakkelijker gaan. We gaan praten, luisteren, kijken, toneelspelen en oefenen met video.

Stad & Esch

Op alle locaties van Stad & Esch wordt rond de herfstvakantie in de brugklassen een schoolvragenlijst afgenomen en hebben de mentoren met jou een persoonlijk gesprek. Op deze manier kunnen we signalen krijgen over faalangst en sociale vaardigheden. Op basis van de vragenlijst en het gesprek met je mentor kun je worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarna besloten wordt of je aan een training “omgaan met faalangst” of “sociale vaardigheden” kunt deelnemen. Uiteraard alleen na toestemming van de ouders. Beide trainingen worden verzorgd door speciaal opgeleide docenten van Stad & Esch.

Stad & Esch & Praktijkschool

De trainingen worden op deze locatie door MEE Drenthe verzorgd. De trainingen vinden na schooltijd plaats en het gaat om 15 bijeenkomsten van anderhalf uur.

Over welke onderwerpen gaat het?

 • kennis maken
 • hoe ga je om met gevoelens
 • hoe luister je
 • grenzen aangeven
 • meedoen met anderen
 • iets aardigs zeggen tegen iemand
 • iemand iets vragen
 • nee zeggen

Schoolarts

Alle leerlingen in klas 2 worden uitgenodigd voor een screening door de schoolarts van de jeugdgezondheidszorg.

PASSEND ONDERWIJS

Volgens de wet op het Passend Onderwijs heeft elk kind recht op het onderwijs dat hij of zij nodig heeft én hebben alle scholen een zorgplicht voor elke leerling die bij hen is aangemeld. Wat kan Stad & Esch aanbieden? U leest het hier.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker kan jou en/of jouw ouders professionele hulp bieden bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen zoals pesten en gepest worden (ook via internet), verslaving, sociale vaardigheden, depressieve gevoelens, problemen in je thuissituatie, (rouw)verwerking, discriminatie. Het schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor jou en je ouders, maar ook medewerkers die vragen hebben kunnen er terecht. Zonder toestemming verstrekt het schoolmaatschappelijk werk geen informatie over jou aan derden. Bovendien heb je altijd het recht om je eigen gegevens in te zien.

Het schoolmaatschappelijk werk kan ook bepaalde trainingen aanbieden zoals de sociale vaardigheidstraining en de faalangsttraining, een training in samenwerken en trainingen via de stichting MEE. Het schoolmaatschappelijk werk neemt deel aan het zorgadviesteam en heeft intensieve contacten met hulpverlenende instanties.

Stad & Esch & Onderwijspark Ezinge

 • Beroepencollege en Lyceum | kantoor D0.31a | Lammert van der Wal (dinsdag, vrijdagmorgen), Vera Kraijer (woensdag, donderdagmiddag), Annabeth Andreae (woensdagmorgen), Helenni Tsirakos (dinsdag)
 • Eigen weg - ons  voortgezet onderwijs met extra ondersteuning op maat! | kantoor D0.30 | Annabeth Andreae (maandagmorgen), Marije Boersma (vrijdagochtend)
 • Praktijkschool | kantoor D0.07 | Thea Heeskens (dinsdag, woensdagmiddag)

STAD & ESCH & DIEVER

 1. Lammert van der Wal (maandag)

In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het schoolmaatschappelijk werk via het centrale kantoor van Stichting Welzijn MensenWerk bereikbaar (ma, di en do van 8.30 tot 17.00, wo en vr van 8.30 tot 13.00), t 085 273 14 44.

Decanaat

De decaan is verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding van onze leerlingen. Dit zijn onze decanen:

 • I.H. Hofstee, vwo
 • P. Schadee, havo
 • J. Bosch, tl 
 • G.A. de Jonge, onder- en bovenbouw vmbo
 • J. Ruinemans, Diever

  Op de onderstaande websites vind je informatie over loopbaanoriëntatie/-begeleiding en keuzebegeleiding. Dit is bedoeld voor leerlingen, ouders, leraren en mentoren.

  Schooltijden

  Meppel onderbouw & Praktijkschool

  108.15 - 09.05
  2 09.05 - 09.55
  Pauze

  310.15- 11.05
  411.05 - 11.55
  Pauze
  512.25 - 13.15
  613.15 - 14.05
  7 14.05 - 14.55
  8 14.55 - 15.45
  9 15.45 - 16.35

  Meppel bovenbouw


  108.15 - 09.05
  2 09.05 - 09.55
  3
  09.55 – 10.45
  Pauze

  411.05 - 11.55
  5
  11.55 – 12.45
  Pauze

  613.15- 14.05
  7 14.05 - 14.55
  8 14.55 - 15.45
  9 15.45 - 16.35

  Eigen weg

  108.15 - 09.05
  209.05 - 09.55
  309.55 – 10.45
  Pauze

  411.05 – 11.55
  511.55 – 12.45
  Pauze

  613.15 - 14.05
  714.05 - 14.55 
  814.55 - 15.45 
  915.45 - 16.35

  Diever

  1

  08.15 – 09.05

  209.05 – 09.55
  309.55 – 10.45
  Pauze
  411.05 – 11.55
  511.55 – 12.45
  Pauze
  613.15 – 14.05
  714.05 – 14.55
  814.55 – 15.45
  915.45 – 16.35

  In de loop van het schooljaar zijn er altijd lesroosterwijzigingen. In verband hiermee kunnen leerlingen tussen 08.15 en 16.35 uur geen wekelijks terugkerende buitenschoolse activiteiten of werkzaamheden plannen. Het actuele lesrooster is voor leerlingen ouders te raadplegen via WebUntis.

  Leerlingen die – zonder geldige reden – te laat in de les zijn, moeten zich de volgende dag om 07.50 uur melden.

  PTD

  Hier vindt u alle programma's voor doorstroming onderbouw.

  PTD
  Toetsen Theoretische Leerweg Leerjaar 1
  PTD
  Toetsen Havo Leerjaar 1
  PTD
  Toetsen Havo Leerjaar 3
  PTD
  Toetsen Atheneum Leerjaar 2
  PTD
  Toetsen Vwo Gymnasium Leerjaar 1
  PTD
  Toetsen Vwo Gymnasium Leerjaar 3
  PTD
  Toetsen vmbo lbk leerjaar 2
  [document not found: 767ecc9d-efb7-4154-8b51-3d4f4de3d9cd]
  PTD
  Toetsen vmbo kt leerjaar 2
  PTD
  Toetsen Diever Havo Atheneum Leerjaar 2
  PTD
  Toetsen Diever Vmbo Bkt Leerjaar 2
  [document not found: 3a6a3e22-69b5-47a4-8027-0c79bb03ec10]
  PTD
  Toetsen Havo Leerjaar 2
  PTD
  Toetsen Atheneum Leerjaar 1
  PTD
  Toetsen Atheneum Leerjaar 3
  PTD
  Toetsen Vwo Gymnasium Leerjaar 2
  PTD
  Toetsen vmbo lbk leerjaar 1
  PTD
  Toetsen Diever Vmbo Bkt Leerjaar 1
  PTD
  Toetsen vmbo kt leerjaar 1
  PTD
  Toetsen Diever Havo Atheneum Leerjaar 1
  PTD
  Toetsen Diever Havo Atheneum Leerjaar 3
  PTD
  Toetsen Vwo Gymnasium Leerjaar 1

  Overgangsregels

  Overgangsregels
  Overgangsregels 1 naar 2 en 2 naar 3
  Overgangsregels
  Overgangsregels basis kader 3 naar 4
  Overgangsregels
  Overgangsregels havo vwo 3 naar 4
  Overgangsregels
  Overgangsregels Diever 1 naar 2 en 2 naar 3
  Overgangsregels
  Overgangsregels theoretische leerweg 3 naar 4
  Overgangsregels
  Overgangsregels havo vwo 4 naar 5 en vwo 5 naar 6

  Kluisjes

  Alle leerlingen zijn verplicht een kluisje te huren – een veilige plek om hun eigendommen in te bewaren. En voor alle leerlingen geldt: als ze naar de gymles gaan (hetzij in de zaal, hetzij op het veld) wordt de laptop of tablet in het kluisje op school opgeborgen.

  De directie van de school kan medewerkers van de school te allen tijde opdracht geven de kluisjes te openen om de inhoud te inspecteren op aanwezigheid van verboden middelen en artikelen zoals drugs en wapens. Leerlingen worden hierover van tevoren niet geïnformeerd en deze inspectie kan ook plaatsvinden zonder dat de leerling daarbij aanwezig is.

  Boeken lenen

  Lezen is op school verplichte kost. Wat niet wil zeggen dat lezen ook niet gewoon leuk kan zijn. Via de digitale mediatheek kunnen jullie allerlei boeken en tijdschriften lezen. Het aanbod is groot en regelmatig is er nieuw leesvoer. Maak hier een account aan (gekoppeld aan je leerlingpasnummer) en zoek iets leuks uit!

  Op stage

  Stagebureau Stad & Esch

  Het stagebureau van Stad & Esch is verantwoordelijk voor de organisatie van stages.  Binnen bijna alle opleidingen zijn er stages:

  Beroepsgerichte leerwegen vmbo

  • in klas 3 (blokstage) een periode van ongeveer 3 weken, in april en/of mei
  • in klas 4 (blokstage) een periode van 2 weken
   • Mobiliteit & Transport hebben aansluitend hierop een lintstage van één dag in de week

  Theoretische leerweg vmbo

  • in klas 1 en 2 een snuffelstage van minimaal 1 dag
  • in klas 3 een snuffelstage van 2 weken (werkervaring opdoen in een door jou zelf gekozen beroepsrichting), aansluitend een lintstage van 8 weken van één dagdeel in de week
  • in klas 4 een sectorgerichte stage van 2 weken op een stageplek in de sector die je in klas 3 hebt gekozen

  Praktijkonderwijs

  Vanaf klas 3 lopen onze leerlingen stage. Er zijn verschillende soorten stage:

  • Maatschappelijke stage
   • Klas 1: groepsactiviteit
   • Klas 2: één of twee groepsactiviteiten per jaar
   • Klas 3: individuele stage
  • Snuffelstage
   • Klas 3: halverwege het schooljaar
   • Vier maanden één dag per week
  • Oriënterende stage
   • Interne stage
   • Vanaf één dagdeel tot maximaal twee dagen per week stagelopen buiten de school
   • Eén of meerdere verschillende stages per jaar
  • Beroepsvoorbereidende stage
   • In een enkel geval al in klas 4, maar meestal vanaf klas 5
   • Bij een beroepsvoorbereidende stage is de leerling al heel gericht aan het stagelopen in de richting van zijn of haar toekomstige werkplek
   • De beroepsvoorbereidende stage kan worden omgezet in een plaatsingsstage
   • Twee, drie of vier dagen per week stagelopen
   • Eén of twee stages per jaar (tenzij de stage omgezet wordt in plaatsingsstage)
  • Plaatsingsstage
   • Wanneer er kans is op werk binnen het werkbedrijf
   • Drie of vier dagen in de week stagelopen
   • De stage kan ook worden omgezet in een blokstage. De leerling gaat dan vier weken of meer aaneengesloten stagelopen op het betreffende bedrijf. Na deze periode wordt er besloten of de leerling op het bedrijf kan blijven en wordt natuurlijk ook aan de leerling gevraagd of hij of zij wil blijven.

  Stage is maatwerk. Er zijn veel varianten mogelijk. Wij proberen altijd zoveel mogelijk bij interesse en mogelijkheden van onze leelringen aan te sluiten. Bijvoorbeeld:

  • Langer op één bedrijf blijven, omdat er kans is op werk.
  • Als het belangrijk voor de leerling is, kan de leerling soms in klas 4 al meer dan twee dagen stagelopen. In individuele gevallen kan daarvan worden afgeweken.
  • Weet de leerling nog niet goed wat hij of zij wil, dan loopt de leerling een aantal kortere stages.
  • Weet de leerling al wel wat hij of zij later wil worden, dan proberen wij de leerling op een passend stagebedrijf te plaatsen en zoeken we een passend traject voor de leerling.
  • Soms mag een leerling, in een periode dat het erg druk is op het stagebedrijf, wat extra stagelopen.

  In sommige gevallen kan een opleiding worden afgesloten met een examen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vakken:

  • VCA
  • Heftruck
  • Beheren van het schoolmagazijn
  • Schoonmaak in de groothuishouding
  • Werken in de kinderopvang

  Het certificaat dat de leerling ontvangt, is een door de branche erkend certificaat.


  Eigen weg - voortgezet onderwijs met extra ondersteuning op maat!

  De leerlingen volgen vaklessen bij vakdocenten en gaan stagelopen als zij voldoende theoretische, praktische en sociale vaardigheden bezitten. De stage is voor veel leerlingen een belangrijk onderdeel van het programma. Een stage kan onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

  • stage als onderdeel of voorbereiding van de opleiding tot een beroep;
  • stage, waarbij het accent ligt op de bevordering van de zelfstandigheid en voorbereiding op maatschappelijk functioneren;
  • stage om uiteindelijk een arbeidsplek te verkrijgen.

  Naast een oriëntatie in opleiding en beroep geldt dat een stage diverse leermomenten moet bevatten en een bijdrage moet leveren aan het maatschappelijk functioneren. Hiermee kan onze leerlingen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten.

  Voordat een leerling een stageplaats buiten Eigen weg kan innemen, is vaak al ruim van te voren geëxperimenteerd met de vergroting van de zelfstandigheid. Ook is geoefend met het zelfstandig uitvoeren van taken op school. Vaardigheden die voor een succesvolle stage van belang zijn, zijn bijvoorbeeld: zelfredzaamheid en zelfstandigheid van voldoende niveau, zelfkennis, kunnen nemen en krijgen van verantwoordelijkheid, begrip van sociale interactie.

  Voor alle vormen van stage geldt dat er afspraken gemaakt worden over het tijdstip, de duur, het doel, de te verrichten werkzaamheden, de begeleiding en verslaglegging. Dit staat beschreven in het stagecontract. De omvang van de stage is afhankelijk van het doel dat gesteld wordt. Alle leerlingen die stagelopen zijn 16 jaar of ouder en worden via Stad & Esch verzekerd. Leerlingen die stagelopen in het kader van hun vmbo-opleiding kunnen jonger zijn dan 16 jaar. Voor stages ontvangen leerlingen in principe geen vergoeding.

  Voor de stagebegeleiding is het stagebureau van Stad & Esch verantwoordelijk. De stagebegeleider van Eigen weg is mevrouw A. Wiersema.

  Havo

  In het kader van Havisten Competent (HaCo) lopen onze havo-leerlingen in het derde leerjaar stuffelstage van drie dagen, en in het vierde leerjaar een week stage. Op deze manier bereiden we leerlingen voor op hun vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs.

  Deelschool Beroepencollege  Contactgegevens Beroepencollege

  Vestigingsadres: Ezingerweg 51
  Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
  Telefoon: 0522 . 26 32 77
  E-mail: beroepencollege@stadenesch.nl

  Medewerkers

  Hier vindt u alle medewerkers van Beroepencollege.

  Luten, K.
  LUT
  Deelschoolleider theoretische leerweg
  Lyceum
  Timmermans, P.
  TIM
  Leerlingcoördinator vmbo bovenbouw
  Wiskunde
  Beroepencollege
  Muller, I.
  MUI
  Vervangend leerlingencoördinator vmbo onderbouw
  Duitse taal
  Beroepencollege

  Onderwijs aanbod Stad & Esch Beroepencollege

  • kaderberoepsgerichte leerweg voor de domeinen Techniek en Dienstverlening
  • basisberoepsgerichte leerweg voor de domeinen Techniek en Dienstverlening

  Resultaten Beroepencollege

  Deelschool Diever  Contactgegevens Diever

  Vestigingsadres: Westers 7
  Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
  Telefoon: 0521 . 59 22 66
  E-mail: diever@stadenesch.nl

  MEDEWERKERS

  Hier vindt u alle medewerkers van Diever.

  Schipper, J.
  SCI
  Deelschoolleider Diever
  Stolte, H.
  STE
  Leerlingcoördinator onderbouw Diever
  Engelse taal
  Room, G.
  ROG
  Leerlingcoördinator bovenbouw Diever
  Economie
  Ruinemans, J.
  RUJ
  Decaan Diever
  lichamelijke opvoeding

  Onderwijs aanbod Stad & Esch Diever

  • eerste twee jaar basisberoepsgerichte leerweg
  • eerste twee jaar kaderberoepsgerichte leerweg
  • volledig tl
  • volledig havo
  • eerste drie jaar atheneum

  Bij te laat
  Als je te laat bent voor de les, meld je je bij de conciërge of bij mevrouw Bak. Zij geven je een briefje dat je afgeeft aan de leraar.

  Resultaten Diever

  Deelschool Lyceum  Contactgegevens Lyceum

  Vestigingsadres: Ezingerweg 52
  Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
  Telefoon: 0522 . 23 66 88
  E-mail: lyceum@stadenesch.nl

  MEDEWERKERS

  Hier vindt u alle medewerkers van Lyceum.

  Enting, R.
  ENT
  Leerlingcoördinator vwo onderbouw
  lichamelijke opvoeding
  Lyceum
  Epker, B.
  EPK
  Leerlingcoördinator vwo bovenbouw
  Engelse taal
  Lyceum
  Veenstra, A.
  AVE
  Leerlingcoördinator havo onderbouw
  Nederlandse taal
  Lyceum
  Veen, M. de
  VEM
  Leerlingcoördinator havo bovenbouw
  geschiedenis
  Lyceum
  Meijer, C.
  MEC
  Leerlingcoördinator theoretische leerweg
  Duitse taal
  Lyceum
  Hofstee, I.
  HFS
  Decaan vwo
  biologie
  Lyceum
  Schadee, P.
  SCD
  Decaan havo
  lichamelijke opvoeding
  Lyceum
  Schelling, M.
  SMA
  Vervangend deelschoolleider havo/vwo Lyceum
  Bosch - Meijer, J.
  BOJ
  Decaan theoretische leerweg
  Duitse taal
  Lyceum

  Onderwijs aanbod Stad & Esch Lyceum

  • tl
  • havo
  • atheneum
  • vwo+/gymnasium

  Resultaten Lyceum

  Stad & Esch Praktijkschool  Contactgegevens Praktijkschool

  Vestigingsadres: Ezingerweg 54
  Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
  Telefoon: 0522 . 25 31 88
  E-mail: praktijkschool@stadenesch.nl

  Missie en visie van het praktijkonderwijs

  De missie van het praktijkonderwijs
  Leerlingen die het praktijkonderwijs hebben doorlopen, kunnen zelfstandig en volwaardig in de maatschappij deelnemen. Ze kunnen zelfstandig werken, wonen en hun vrije tijd zinvol besteden. Om dit te kunnen, moeten leerlingen een aantal algemene competenties en een aantal specifieke beroepscompetenties ontwikkelen. De beroepscompetenties zijn passend bij het beroep en bij de leerling. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen.

  Een leerling die de Stad & Esch Praktijkschool verlaat heeft geleerd zelf verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling vanuit eigen talent, is respectvol, zelfredzaam, heeft vertrouwen in zichzelf en is klaar voor de volgende stap in de maatschappij.

  De visie van het praktijkonderwijs
  Het praktijkonderwijs realiseert zijn missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten. Die leertrajecten sluiten aan bij de ontwikkelingsniveaus en mogelijkheden van de leerlingen en zijn ook gericht op de competenties die gevraagd worden. De leidinggevenden en medewerkers van het praktijkonderwijs zijn de professionals die dit mogelijk maken door met de leerling in gesprek te zijn. Samen bepalen zij wat er nodig is om optimaal te ontwikkelen. Daarnaast zijn ze ook in gesprek met de omgeving; met werkgevers, met ouders en met maatschappelijke organisaties. Zo krijgen zij zicht op wat nodig is om in de maatschappij te kunnen (blijven) functioneren. Een school voor praktijkonderwijs is zo een echte netwerkschool. De medewerkers van het praktijkonderwijs richten het leerproces zó in dat de leerling optimaal leert (het leren is uitdagend, stimulerend, betekenisvol, maximaal en effectief). Daarvoor is het nodig om samen stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en om manieren te vinden om die doelen te bereiken.

  MEDEWERKERS

  Hier vindt u alle medewerkers van de Praktijkschool.

  Wassenaar, J.
  WAS
  Leerlingcoördinator & groepsdocent Praktijkschool
  Document Reglement Diploma Praktijkonderwijs Stad Esch

  Onderwijs aanbod Stad & Esch Praktijkonderwijs

  In de klassen 1 en 2 bieden we de leerlingen een zo breed mogelijk lesprogramma aan met veel didactiek. De leerlingen maken kennis met alle vakken. In klas 3 ligt de nadruk van het onderwijs op oriëntatie, keuzes maken en doen de leerlingen met arbeidstraining zowel binnen als buiten de school ervaring op met het arbeidsproces. Door middel van theorielessen, voorlichtingsvideo’s, snuffelstages, arbeidsvoorbereidende projecten, arbeidstraining enzovoorts, bereiden we de leerling van de klassen 4, 5 en 6 zo goed mogelijk voor op de uitstroommogelijkheden. Ook krijgen de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 veel praktijkvakken. Zij lopen stage in diverse bedrijven om zich in de praktijk voor te bereiden op hun latere plaats in het arbeidsproces.

  In samenwerking met het Drenthe College bieden wij de leerlingen in de klassen 4 en 5 de mbo-Entree-opleiding aan.

  Kwaliteit
  Uitstroom- en volgmonitor
  Het praktijkonderwijs werkt aan een goede kwaliteitszorg, aan het in beeld brengen van opbrengsten en aan goede verslaglegging. De verslaglegging wordt gemeten door uitstroomgegevens in te voeren in een uitstroommonitor. Daarnaast worden de leerlingen die de school hebben verlaten, nog twee jaar lang gevolgd. Hiervoor is een volgmonitor ingevoerd.

  Certificering
  Wij geven onderwijs op maat. In sommige gevallen kan dat onderwijs op maat worden afgesloten met een examen. Wanneer een leerling aan een opleiding meedoet, worden de ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht van de aan de opleiding verbonden kosten. Het certificaat dat de leerling ontvangt, is een door de branche erkend certificaat.

  Protocollen en Reglementen
  Reglement Diploma Praktijkonderwijs Stad Esch

  Ondersteunings- & adviesteam (OAT)
  Het ondersteunings- & adviesteam (OAT) heeft een begeleidende, adviserende, verwijzende taak en geeft extra ondersteuning aan de docenten door middel van kennis, diagnose en hulp bij het opstellen van een handelingsplan. De verschillende specialisten in het OAT kunnen ook de leerlingen en hun ouders individueel begeleiden bij specifieke problemen. Het team komt elke drie weken bij elkaar. Het ondersteunings- & adviesteam komt in actie nadat de mentor maximaal drie begeleidingsgesprekken heeft gevoerd met de leerling en met ouders.

  De volgende mensen maken deel uit van het ondersteunings- & adviesteam:

  • teamleider
  • orthopedagoog
  • schoolmaatschappelijk werker
  • leerlingcoördinator
  • jeugdarts (indien gewenst)
  • leerplichtambtenaar Recht op Leren (indien gewenst)

  Deelschool Eigen weg 
  Contactgegevens Eigen weg

  Vestigingsadres: Ezingerweg 55
  Postadres: Postbus 178, 7940 AD Meppel
  Telefoon: 0522 . 24 24 30
  E-mail: eigenweg@stadenesch.nl 

  MEDEWERKERS

  Hier vindt u alle medewerkers van Stad & Esch Eigen weg.

  Bos, M.
  BSM
  Teamleider Eigen weg

  Onderwijsaanbod Stad & Esch Eigen weg

  Eigen weg staat voor voortgezet onderwijs met extra ondersteuning op maat! Dit is bij Stad & Esch regulier onderwijs waarbij de leerling een vmbo, havo of vwo diploma behaalt met veel extra ondersteuning, zoals dit ook in het speciaal voortgezet onderwijs (vso) geboden wordt. Bij Stad & Esch is dit speciale aanbod regulier geworden. Binnen deze deelschool geven we onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Leerlingen krijgen hier het onderwijs en de ondersteuning die ze nodig hebben. Hierbij staat het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van specifieke leerproblemen.

  Opleiden in en door de school

  Video-opnames
  We willen de kwaliteit van het onderwijs optimaliseren door leerkrachten intern te begeleiden, onder andere met behulp van video-opnames in de klas. De video-opnames worden besproken door de video-interactiebegeleider met de groepsleerkracht. Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van opnames waarbij uw zoon/dochter/pupil betrokken is, dan kunt u contact opnemen met de teamleider.

  Scholing leerkrachten
  De leerkrachten kunnen ieder jaar specialisaties volgen, zoals de opleiding Master SEN (Special Educational Needs). Ook kunnen de medewerkers zich scholen via de Stad & Esch Academie en de Ambelt Academie. Hier zijn cursussen en trainingen te volgen op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, omgang met moeilijke klassen of agressiereductie.

  Stagiaires

  Stad & Esch biedt de mogelijkheid om studenten stage te laten lopen. Uw kind kan dus te maken krijgen met studenten van verschillende opleidingen zoals de Pabo, SPH, SAW, Jeugdzorgmedewerker of Logopedie. Deze studenten doen onder begeleiding activiteiten met de leerlingen en zijn, met uw toestemming, aanwezig bij gesprekken.

  Het voortgezet onderwijs

  Passend onderwijs

  Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De overheid wil dat er zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere school gaan. Het uitgangspunt van passend onderwijs is niet meer wat uw kind niet kan, het gaat nu om wat uw kind wél kan! En zo werken wij al jaren. U kunt voor meer informatie terecht op www.passendonderwijs.nl.

  Samenwerkingsverband

  De overheid heeft Nederland opgedeeld in regio’s. De scholen binnen deze regio’s vormen samen een samenwerkingsverband (SWV). Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle kinderen in die regio. Er zijn 74 samenwerkingsverbanden binnen het voortgezet onderwijs (VO). Stad & Esch Eigen weg valt onder het samenwerkingsverband Meppel, Steenwijk en Hoogeveen (VO 22-03).

  Ondersteuningsplanraad

  Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). In deze OPR zijn ouders/leerlingen en personeel vertegenwoordigd. Het samenwerkingsverband stelt de ondersteuningsplanraad in. De leden van de OPR worden gekozen of afgevaardigd door de leden van de MR-en van de scholen in de regio. De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan.

  Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

  Elke school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband zorgen samen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. Hier vindt u meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel van Stad & Esch.

  Verklaring Extra Ondersteuning

  Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wilt u uw kind aanmelden voor ons voortgezet onderwijs met extra ondersteuning op maat!? Dan heeft u hiervoor een verklaring Extra Ondersteuning nodig. Het samenwerkingsverband hierover.

  Ontwikkelingsperspectiefplan

  Na toelating tot onze deelschool Eigen weg wordt door de Commissie van Begeleiding een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Op basis van de onderwijsrelevante beginsituatie, de bevorderende en belemmerende factoren wordt het verwachte profiel dat de leerling gaat volgen in het vervolgonderwijs beschreven. Het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling zijn bepalend voor het planmatig handelen van de leerkracht. Op basis van de uitgangspunten van handelings- en opbrengst gericht werken, wordt een (groeps)plan opgesteld om de doelstellingen te realiseren. Twee keer per jaar wordt het ontwikkelingsperspectiefplan van uw kind met u besproken en bijgesteld op basis van de ontwikkeling binnen de beschreven bevorderende en belemmerende factoren. Zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling speelt hierin een belangrijke rol.

  Commissie van Begeleiding (CievB)

  Een Commissie van Begeleiding (CievB) volgt intern de voortgang van de leerlingen en is daar verantwoordelijk voor. Deze commissie bestaat uit: de teamleider (voorzitter), jeugdarts, de intern begeleider (IB), gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. De CievB komt eens per twee weken bijeen. Ouders hebben de mogelijkheid om gesprekken aan te gaan met de gedragswetenschapper en/of maatschappelijk werker. De aanvraag voor gesprekken wordt via de groepsleerkracht of teamleider geregeld.

  Verwijsindex risicojongeren

  Vaak gebeurt het dat meerdere organisaties en hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind bezighouden, maar dat zij niet van elkaar weten dat zij met hetzelfde kind te maken hebben. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en dat zij informatie niet altijd met elkaar delen. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin signalen over kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar worden opgeslagen. Ook de Ambelt heeft het convenant Verwijsindex Risicojongeren ondertekend en participeert hierin. De verwijsindex geeft professionals de mogelijkheid informatie over de leerling onderling te delen en uit te wisselen. Zo kunnen alle betrokken begeleiders en hulpverleners in een oogopslag zien wie contact heeft met de leerling. Wanneer een leerling in de verwijsindex wordt geplaatst, neemt de schoolmaatschappelijk werker hierover contact met u op.

  Kerndoelen

  De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op kerndoelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de leergebied specifieke leerdoelen die zijn geformuleerd voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding en de leergebied overstijgende kerndoelen. Er zijn leergebied specifieke kerndoelen geformuleerd voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens, natuur en techniek, kunst en cultuur, bewegen en sport. De leergebied overstijgende kerndoelen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om te kunnen functioneren in de contexten leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd.

  • leren leren
  • leren een taak uitvoeren
  • leren functioneren in verschillende sociale situaties
  • ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

  Voor het uitstroomprofiel arbeidsmarkt gelden aanvullend de kerndoelen Voorbereiding Op Arbeid.

  Kwaliteit

  Wij kijken altijd hoe het nog beter kan. We zijn een lerende organisatie en werken planmatig en projectmatig. We kijken hierbij goed naar onszelf om steeds maar te blijven verbeteren. Kwaliteitszorg staat hoog op de agenda en we nemen dan ook met regelmaat audits, tevredenheidsonderzoeken en kwaliteitsmetingen af om te kunnen blijven verbeteren. Als resultaat hebben we, in 2013, als een van de eerste onderwijsinstellingen in het ISO-certificaat ontvangen.

  Onderwijs 

  De onderbouw
  De onderbouw bestaat uit de eerste twee (soms drie) leerjaren van de Eigen weg. Ze zijn bestemd voor leerlingen van 12 tot ongeveer 14 jaar. De onderbouw duurt in principe twee jaar. Tijdens deze twee jaar krijgen de leerlingen zowel theorie- als praktijkvakken. Het programma sluit zo veel mogelijk aan bij de kerndoelen van de eerste twee jaar van het regulier vmbo (zie doorstroomschema hiernaast).

  De wetgeving geeft scholen ruimte om zelf beleid te maken op onderwijsinhoudelijke keuzes. Voor Eigen weg betekent dit, dat er visie ontwikkeld is voor de speciale doelgroep waarop onze deelschool zich richt. Daardoor leggen wij in de onderbouw naast de theoretische scholing vooral ook accenten op praktijkvakken. Speciale aandacht krijgt de sociaal-emotionele ontwikkeling, voor de groep voor een deel geborgd in lesrooster en lesmethodes. Daarnaast wordt er ook heel individueel naar de leerling gekeken. In onze visie moet er ook dagelijks ruimte zijn voor ontspanning zoals een speel/leermoment, informeler contact docent -leerling en tijd voor het individu.

  Visie op de onderbouw
  In de onderbouw formeren wij lesgroepen met een grootte van maximaal 14 leerlingen. Heel belangrijk vinden wij de keuze voor het hebben van 1 of 2 vaste groepsleerkrachten voor één lesgroep. Daarnaast gaan de leerlingen naar het vaklokaal waar praktijklessen gegeven worden door een vaste vakleerkracht, zodat de hoeveelheid verschillende docenten waarmee de leerling te maken krijgt beperkt blijft. Wij willen een bijdrage leveren aan het leren van gezond gedrag. In die zin vinden wij het dan ook niet goed dat leerlingen mogen roken. Roken is dan ook niet toegestaan. Daar controleren wij op.

  Als docententeam zijn wij vanaf de eerste tot de laatste schoolminuut verantwoordelijk voor uw zoon of dochter. Het vrij geven onder schooltijd, door bijvoorbeeld lesuitval, kennen wij niet. Bij lesuitval gaat een leerling altijd terug naar zijn of haar stamgroep, alwaar er voor opvang/toezicht en een vervangende bezigheid gezorgd wordt. Indien de groepsdocent afwezig is zal er altijd gezocht worden naar vervanging. Bij hoge uitzondering wordt er in een periode van personeelskrapte wel eens een groep een gehele dag vrijaf gegeven (u krijgt daarvan altijd bericht).

  Onderwijs in de bovenbouw
  Binnen de deelschool Eigen weg willen we leerlingen uitdagen en hen onderwijs bieden op het niveau dat voor de leerling haalbaar is. Wanneer echter verwacht wordt dat de leerling niet zal kunnen functioneren binnen een vervolgopleiding (mbo), is het belangrijk om de leerling voor te bereiden op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Voor deze leerlingen bieden wij een combinatieprofiel vervolgonderwijs-arbeidsmarkt. Het combinatieprofiel is bedoeld voor leerlingen die qua intelligentie in staat zijn om een diploma voortgezet onderwijs te behalen, maar voor wie het als gevolg van hun problematiek niet mogelijk is om succesvol door te stromen naar het mbo. Zij zullen worden toegeleid naar de arbeidsmarkt.

  In de bovenbouw van het vmbo basis en kader kunnen leerlingen profiel- en sectoroverstijgende keuzedelen kiezen. Een mogelijkheid voor leerlingen om bij verschillende profielen te ruiken, proeven en voelen hoe daar gewerkt wordt. De ervaringen die zij opdoen, kunnen door middel van loopbaanoriëntatie-begeleiding en de leergebied overstijgende kerndoelen betekenisvol gemaakt worden. Het volgen van keuzedelen op verschillende afdelingen is voor leerlingen van meerwaarde, omdat het bijdraagt aan het oriënteren op hun verdere loopbaan. Door onze leerlingen vrij te laten in hun profielkeuze, leren we de leerling om afwegingen en keuzes te maken die leiden tot een passend persoonlijk toekomstperspectief, met realiseerbare mogelijkheden en kansen. We willen dat de leerlingen zicht krijgen op eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.

  Het merendeel van onze leerlingen stroomt na het behalen van hun vmbo-diploma uit naar het mbo.

  Wij willen onze leerlingen competenties meegeven waardoor zij in staat zijn om hun loopbaan op het mbo zo zelfstandig mogelijk te vervolgen. De profieldelen en keuzedelen die de leerlingen van de Eigen weg in het derde en vierde leerjaar van het vmbo basis en kader aangeboden krijgen, volgen zij binnen de reguliere lessen van Stad & Esch Beroepencollege (of voor Groen bij Terra). Dit betekent dat zij toegevoegd worden aan een reguliere klas bij een reguliere vakdocent. Deze constructie biedt leerlingen de mogelijkheid om te wennen aan het werken in grotere groepen, met hierin zowel reguliere leerlingen als leerlingen van de Eigen weg. Wij stellen de leerlingen hiermee in staat om een open en flexibele houding ten opzichte van de wereld om hen heen, mede in het kader van een leven lang leren, te ontwikkelen. Ook streven we ernaar onze leerlingen te leren zich redzaam en weerbaar te gedragen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. De leerlingen leren om samen te werken aan een taak of activiteit. Tot slot leren we leerling om respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen.

  Wij weten dat het niet altijd even eenvoudig voor onze leerlingen zal zijn om deel te nemen aan de reguliere praktijklessen, gezien hun onderwijsbehoeften. Wij hebben er daarom voor gezorgd dat er voldoende docenten van Stad & Esch Eigen weg tijdens de praktijklessen beschikbaar zijn om, indien nodig, onze leerlingen en de praktijkdocenten met hun expertise te kunnen ondersteunen. Ook wordt er in de klassen veel tijd besteed aan het voor- en na bespreken van de praktijklessen door de groepsdocent van Eigen weg.

  Leerlingen krijgen te maken met lesuren die buiten de reguliere Eigen weg-uren vallen. Leerlingen van Eigen weg die deelnemen aan de praktijklessen van Stad & Esch Beroepencollege of Terra kunnen ook te maken krijgen met andere schooltijden. Wij zien dit als een leermoment om zo onze leerlingen te kunnen laten wennen aan de manier waarop er in het onderwijs met schooltijden om wordt gegaan. Het vraagt een flexibele houding van onze leerlingen, die ook van ze gevraagd wordt in de huidige samenlevingen en op het mbo. Door verschillende omstandigheden kunnen binnen het reguliere onderwijs lessen plotseling uitvallen. Op het moment dat lessen uitvallen, zal de dagstructuur van de leerling er anders uit komen te zien. Om onze leerlingen hierop voor te bereiden bieden wij leerlingen in de bovenbouw van het vmbo de mogelijkheid om indien de praktijklessen uitvallen, in overleg met hun mentor, voor een gedeelte van deze uren naar huis te gaan of thuis te blijven. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen zelfstandig moeten kunnen reizen en hun schoolwerk aantoonbaar af hebben.

  Verder wordt er van een leerling verwacht dat hij of zij stage kan lopen in het bedrijfsleven net als een leerling van het Beroepencollege van Stad & Esch of Terra Meppel. De stage is een verplicht onderdeel van het examenprogramma.

  Voor de lessentabel, inhoud van de PTA’s, overgangsnormen en overige specifieke informatie over de vaklessen verwijzen we u naar de informatiebank.

  Een richting kiezen
  Eind maart in het tweede leerjaar van het vmbo brengen we een advies uit voor de vervolgstudie. Een speciale informatieavond is er om de ouders/verzorgers en de leerlingen zelf op de hoogte te brengen van de keuzemogelijkheden. Bij het kiezen van een richting gaat het natuurlijk om het totaalbeeld van de leerling. Er wordt o.a. gekeken naar de theoretische prestaties, de praktische vaardigheden, het technische inzicht en de interesse van de leerling. Deze zaken worden echter ook geplaatst in het totale uitstroomperspectief van de leerling. Er is een aantal opties wat betreft de onderwijsmogelijkheden:

  • In een theoretisch programma kan de theoretische leerweg van de vmbo-opleiding gedaan worden. Om dat diploma te halen moet voldaan worden aan de exameneisen van het regulier onderwijs voor deze richting. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben wordt in overleg met de leerkracht verbreding en/of verdieping van de lesstof gegeven. Leerlingen doen examen via Stad & Esch Lyceum.
  • De basis– en kaderberoepsgerichte leerweg biedt een programma waarbij een combinatie plaatsvindt van praktijk- en theorievakken. Er kunnen opleidingen worden gevolgd in de richting Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn, Horeca, Brood en Recreatie, Mobiliteit en Transport (MT), Produceren, Installeren & Energie (PIE), Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Groen. Leerlingen doen examen via Stad & Esch Beroepencollege (Groen via AOC Terra).

  Huiswerk
  Iedere leerling maakt aan de hand van een individuele weekplanner zijn opdrachten. In de lessen worden toetsen en overhoringen voorbereid, maar het wordt aangeraden om ook thuis deze zaken voor te bereiden. Het leren van toetsen moet ook thuis gebeuren. In de onderbouw wordt het werk in principe zoveel mogelijk op school gemaakt. Voor leerlingen die het havo-programma volgen is het maken van huiswerk soms onderdeel van de route die voor deze leerling is uitgestippeld.

  Interactieve luchtfoto

  Examentraining

  Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Wij zijn daarom een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

  In deze brief (die is verstuurd aan betreffende ouders) leest u meer informatie over onze samenwerking met Lyceo.

  Waarom een examentraining?

  Lyceo laat jaarlijks de effectiviteit van de trainingen wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij, SEO Economisch Onderzoek. Voor het vijfde jaar op rij is gebleken dat de examentrainingen van Lyceo bewezen effectief zijn. Deelnemers van de examentrainingen scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het centraal examen voor het vak waarvoor zij een training hebben gevolgd.

  Direct inschrijven 

  Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek. Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via deze link.

  Meer weten?

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op Lyceo.nl.

  Lyceo Extra

  Lyceo zet zich actief in voor gelijke kansen in het onderwijs. Dankzij onze samenwerking met scholen in heel Nederland zijn we in staat dagelijks kosteloos ondersteuning te bieden aan honderden kinderen die dat nodig hebben. Dit doen we met het Lyceo Extra-programma. Wat we nog meer doen? Kijk op Lyceo.nl/lyceo-extra