Medewerkers

  Alle medewerkers van Stad & Esch

Aa, P.J.H. van der
APS
Biologie
Aalbers, W.
AAW
Mens & Maatschappij
Adema, R.I.L.
ADER
Medewerker Onderwijs Administratie (MOA)
Adolf, W.A.
ADOS
Conciërge
Lid MR
Lid GMR
Ale, C.M.E.
ALEC
Administratief medewerker financiën
Amerongen, C.J. van
AMJ
Wiskunde
Lyceum
Appelmelk, A.
APP
Wiskunde
Lyceum
Apperlo, M.M.
APM
Biologie
Beroepencollege
Asselt, M. van
AST
Aardrijkskunde
Diever
Attema, R.T.
ATR
Wiskunde
Bak - Exalto, C.C.
BAKC
Medewerker Onderwijs Administratie (MOA)
Bakker, R.
BAKR
Procesleider vwo en vrijeschoolleerroute
Ballegoijen de Jong, G.M. van
BALJ
Onderwijsondersteuner
Lyceum
Bartels, A.M.
BAM
Groepsdocent
Praktijkschool
Beckers, B.N.
BEB
Theater
Belkum, J. van
BEJ
Onderwijsondersteuner (vervangend)
Bennemeer, M.T.
BENM
Onderwijsondersteuner
Lyceum
Berg, M.O. van den
BERM
Deelschoolondersteuner
Beumer, S.
BEUS
Medewerker onderwijsadministratie (MOA)
Bijker, W.
BIJ
Geschiedenis
Lyceum
Blaauwgeers, S.
BLS
NT2
Blokzijl, A.
BLA
Engelse taal
Lyceum
Blomsma, M.
BLM
Groepsdocent Eigen Weg
Boer - Oving, B.L.S.
BOO
Engelse taal
Lyceum
Boer, H. de
BOR
Natuur- en scheikunde
Diever
Boer, Z. de
BOER
Administratief medewerker personeel
Boersma, J.
BJO
Natuurkunde
Diever
Boertien, M.S.
BON
Nederlandse taal
secretaris MR
Lyceum
Bohle, S.J.
BOHS
Technisch onderwijsassistent biologie
Bolks, K.
BOLK
Intern begeleider
Bommel, H.W.M. van
BOM
Instructeur
Lyceum
Bonhof, E.S.
BONH
Intern begeleider
Lyceum
Bonte, N.
BNT
Franse taal
Lyceum
Bos - Lammens, I.
BOSI
Technisch onderwijsassistent biologie
Bos, E.E.
BOSE
Roostermaker
Bos, H.
BHU
Onderwijsondersteuner
Bos, M.
BSM
Procesleider Praktijkschool en Eigen Weg
Bosch - Meijer, J.
BOJ
Decaan theoretische leerweg
Duitse taal
Lyceum
Bouwers, A.
BOU
Aardrijkskunde
Lyceum
Bouwhuis, J.
BOUJ
Onderwijsondersteuner Bouwen
Wonen & Interieur
Beroepencollege
Bovenberg, B.C.
BOB
Rekenen
Lyceum
Broere, J.A.
BRO
Groepsdocent
Praktijkschool
Bronsema, T.
BRT
Onderwijsassistent
Brouwer, I.
BRI
Groepsdocent
Eigen Weg
Brust, P.J.
BRUP
Hoofd personeel VOMEO
Buning, E.K.
BUN
Wiskunde
Lyceum
Burgman - Jaspers, E.
BUE
Zorg & Welzijn
Beroepencollege
Buwalda, N.M.
BUW
Media & ICT (vervangend)
Lyceum
Caat, W. ten
CAAW
Medewerker Onderwijs Administratie (MOA)
Chanu, P.C.S.
CHP
Franse taal
Lyceum
Chiriatti, R.C.
CHR
Economie i.o.
Compagner, M.
CRM
Taalschool
Cordemeijer, L.
COR
Groepsdocent Eigen Weg
Dalen, H.J. van
DALJ
Conciërge
Dam, I. van
HANN
Dyslexiebegeleider
Damkat, J.I.H.
DAM
Duitse taal
lid MR
Diever
Dees, C.C.
DEC
Groepsdocent
Eigen weg
Dekker, A.C.S.
DKA
Dans
Delden - Bloem, M.B. van
DDN
Franse taal
Lyceum
Dijksma, A.J.
DAR
Nederlandse taal i.o.
Dijkstra, M.
DME
Klassieke talen
Dijkstra, P.J.
DJP
Onderwijsondersteuner
Diever
Dobben, P.
DOP
Economie
Beroepencollege
Doesburg, B. van
DOES
Medewerker huishoudelijke dienst
Doorn, C.H. van
DOO
Hoofd stagebureau
Draaisma - van den Bosch, M.S.T.C.
DRA
Nederlandse taal
Diever
Driessen, A.M.J.
DRS
Beeldende vormgeving
techniek
Diever
Driesum - van Eerden, L.M. van
EER
Nederlandse taal
Beroepencollege
Driesum, P. van
DRP
Natuurkunde
Beroepencollege
Driezen, H.J.
DRI
Horeca
Bakkerij & Recreatie
Beroepencollege
Drogen, C. van
DRC
Aardrijkskunde (LIO)
Duin, M.A.
DUM
Theater
Duitman, S.
DUS
Wiskunde
Lyceum
Dusseljee, K.
DUK
Techniek
Eigen weg
Eisses, J.P.T.
EIJ
Maatschappijleer
Lyceum
Elzinga, S.T.
ELS
Duitse taal
Lyceum
Engel, J.
ENJ
Aardrijkskunde
Diever
Enting, H.J.R.
ENT
Leerlingcoördinator vwo onderbouw
lichamelijke opvoeding
Lyceum
Epker, B.A.
EPK
Leerlingcoördinator vwo bovenbouw
Engelse taal
Lyceum
Erkelens, B.V. van
ERB
Nederlands i.o.
Lyceum
Essen, M. van
ESS
Economie
Lyceum
Faassen, M. van
FAM
Bouwen
Wonen & Interieur
Beroepencollege
Faber, P.M.
FAB
Scheikunde
Lyceum
Fennema, L.
DIL
Biologie
Beroepencollege
Fennema, S.
FES
Engelse taal
Beroepencollege
Fuhler, M.
FUM
Wiskunde
Beroepencollege
Galema, A.M.
GAL
Franse taal
Lyceum
Gent, E.J. van
GEE
Lichamelijke opvoeding
Glas, E.
GLEL
orthopedagoog
Gort - Heere, T.
GOH
Tekenen
Goudberg, A.J.
GOA
docent maatschappijleer
Lyceum
Greven, R.E.
GRER
conciërge
Gritter, Y.A.T.
GRY
Natuurkunde en scheikunde i.o.
Groen - Kloosterman, N.
GKN
Zorg & Welzijn, decaan basis-kader
Beroepencollege
Groen, N.A.G.
GRN
Leerlingcoördinator vmbo onderbouw
Nederlandse taal
Beroepencollege
Haijkens, T.W.
HAM
Nederlandse taal
Lyceum
Ham, A.C.A. van der
HAC
Beeldende vorming
Lyceum
Hartgers - van der Heijden, I.C.
HAI
Groepsdocent
Eigen weg
Hassink, K.
HAK
Duitse taal
Haze, R.A.
HAR
Nederlands
Beroepencollege
Eigen weg
Hobma, A.S.J.
HAA
docent Eigen Weg
Hoedt, M. den
HOED
Onderwijsondersteuner
Hoekstra, A.A.
HOA
Natuur- en scheikunde
Lyceum
Hofstee, I.H.
HFS
Decaan vwo
biologie
Lyceum
Holleboom, T.
HOT
Wiskunde i.o.
Hoogen - Jonker, J. van den
HOJ
Groepsdocent
Praktijkschool
Hoogland - da Silva Santos, V.
HOV
Engelse taal
Diever
Hooijer, J.
HOY
Muziek
Horst, C.W. van der
HOC
Lichamelijke opvoeding
Eigen weg
Huls - Klok, K.
HULS
Leerlingcoördinator Praktijkschool en Eigen Weg
Hummel, M.L.
HUM
Biologie (vervangend)
Lyceum en Beroepencollege
IJzerman - Wu, N.P.
IJZE
Instructeur
Chinese taal
Lyceum
Idsinga, J.
IDSH
Onderwijsassistent
Beroepencollege
Iperen, M. van
IPM
Groepsdocent Praktijkschool
Jager - Jansen, L.H. de
JAL
Engelse taal
Lyceum
Jans, J.
JJAN
Conciërge
Jansen, I.
JANI
Personeelsfunctionaris
Joester, F.
JOF
Duitse taal i.o.
Jonas, C.B. (Marco)
JONA
Medewerker technisch onderhoud
Jong - Lijzenga, I. de
LII
Franse taal
Lyceum
Jong, B.E. de
JONB
Orthopedagoog en psycholoog
Jong, S. de
JGS
Produceren
Installeren & Energie
Beroepencollege
Jonge, F. de
JONG
Medewerker technisch onderhoud
Jonge, L. de
JONL
Personeelsfunctionaris
Jonker, A.G.
JOAL
Onderwijsondersteuner
Praktijkschool
Jonker, H.E.
JONE
Applicatiebeheerder
Jonker, J.J.
JJOJ
Hoofdconciërge
Jutstra, G.
JUTG
Medewerker financieel beheer
Kamp, R. van der
KMR
Media & ICT
Lyceum
Kampen, C.A. van
KAMP
Instructeur
Beroepencollege
Kappert, J.T.
KAP
Wiskunde
Beroepencollege
Karper, L.F.H.
KAR
Biologie
Lyceum
Keun, E.
KEUE
Procesleider Diever en theoretische leerweg
Kieneker - Munneke, R.
KIE
Muziek
Kleine - Mulder, H.
KLEH
Technisch onderwijsassistent
Kleine, A.
KLEA
Onderwijsondersteuner
Lyceum
Klomp, S.H.
KLS
Engelse taal
Lyceum
Koetse, H.R.G.
KOET
Medewerker leerlingbeheer en financiën
Koetsier, M.G.
KOEM
ICT
Kok, R.
KOR
Beeldende vormgeving
Kolthof, C.
KOC
Lichamelijke opvoeding
Lyceum
Koobs, R.
KOO
Nederlandse taal
Lyceum
Koops, G.H.J.
KOG
Dans
Koster, B.M.
KOB
Engelse taal
Beroepencollege
Koster, M.D.
KAA
Economie
Kraak, L.
KRL
Onderwijsondersteuner
Diever
Beroepencollege (vervangend)
Kraijer, V. A.
KRAV
Schoolmaatschappelijk werker
Kroesen, A.B.
KRA
Beeldende vorming i.o.
Kroezen, A.J.
KROE
Orthopedagoog / psycholoog
Eigen weg
Krol, K.G.H.
KRK
Engelse taal
Diever
Kruizinga, J.
KRUJ
Onderwijsassistent
Kuiper, A.
KPR
Theater
Köhler, M.A.
KOH
Horeca, Bakkerij & Recreatie
Beroepencollege
Lalkens, W.
LAL
Ondersteuningscoördinator
Langbroek, E.K. (Eduard)
LED
Biologie
Diever
Lange, J.C. de
LAJ
Groepsdocent
Eigen weg
Lans, G.L.
LAN
Lichamelijke opvoeding
Lyceum
Laurier, P.
LAP
Biologie
scheikunde
lid MR
Lyceum
Leeuw, R.L. de
LEEL
Produceren
Installeren & Energie
Beroepencollege
Lindner, J.C.
LIER
Instructeur
Beroepencollege
Lobenstein, L.V.C.
LOB
Lichamelijke opvoeding
Diever
Loe, P.M. van
LOEP
Medewerker Onderwijs Administratie (MOA)
lid GMR
Logtmeijer, I.
LGM
Engelse taal
Lyceum
Lubbers, M.J.
LUJ
Lichamelijke opvoeding
Praktijkschool
Luiken, J.J.E.
LKJ
Biologie
Lyceum
Luikens, E.D.
LUIK
Onderwijsondersteuner
Luten, K.
LUT
Procesleider Beroepencollege
Maes, B.M.H.
BIM
Groepsdocent Eigen Weg
Meftah, A.
MEF
Wiskunde
Meihuizen, H.J.
MHU
Nederlandse taal
Beroepencollege
Meijer, A.H.
MEY
Onderwijsondersteuner
Beroepencollege
Meijer, C.G.R.
MEC
Leerlingcoördinator theoretische leerweg
Duitse taal
Lyceum
Meijer, D.T.C.
MEIJ
Medewerker inkoop & technische dienst
Mekkelholt, M.
MEKM
Onderwijsondersteuner dans
Mennenga, M.
MMA
Wiskunde i.o.
Mensing, M.
MENM
PR & communicatie
Mensink, D.C.
MCH
Economie
Lyceum
Meulen, E. van der
MEUE
Medewerker Onderwijsadministratie (MOA)
Meulman - Griffioen, I.
MMI
Engelse taal
Lyceum
Mierlo, L.M.M. van
MIL
Nederlandse taal i.o.
Modderman, A.
MODA
Intern begeleider
Lyceum
Mosterd, K.
MOK
Engelse taal
Lyceum
Muis, K.
MUK
Lichamelijke opvoeding
Beroepencollege
Mulder, I.M.
MLD
Geschiedenis
Lyceum
Mulders, E.J.
MUJ
Docent vrijeschool
Muller, I.
MUI
Leerlingencoördinator vmbo onderbouw
Duitse taal
Beroepencollege
Munster, C.
MUNC
Intern begeleider
Nieuwendijk, M. van den
NIEU
Medewerker Onderwijs Administratie (MOA)
Nijboer, J.R.
NJO
Groepsdocent
Eigen weg
Nijenhuis, J.G.L.
NIJJ
Onderwijsondersteuner
Eigen weg
Nijenhuis, M.E.
NIM
Lichamelijke opvoeding
Beroepencollege
Nooi, R.
NOI
Natuurkunde
Lyceum
Noorman- Huisman, L.H.M.
NOOL
Onderwijsondersteuner
Ommen, J. van
OMMJ
Conciërge
Oostenbrink, J.L.
OOS
Engelse taal
Beroepencollege
Oosterhuis, R.B.
OOSR
Onderwijsondersteuner
Beroepencollege
Os, D.J.R. van
OSD
Lichamelijke opvoeding
Beroepencollege
Os, H.J. van
HOU
Biologie
Diever
Otte, C.A.
OTTC
Medewerker technisch Onderhoud
Pessink, L.
PSK
Mens & Maatschappij
lid GMR
Beroepencollege
Pieterson, J.G.
PIEJ
Medewerker mediatheek
Pinheiro Glas - Dekker, W.M.
PIM
Engelse taal
Lyceum
Plank, J.W. van der
PLAN
Interne controller VOMEO
Pleune, J.
PLO
Ploos van Amstel, J.
PLJ
Pol, K. van der
POLK
Onderwijsondersteuner
Lyceum
Potters, S.A.M.
POS
Horeca, Bakkerij & Recreatie i.o.
Beroepencollege
Potze, T.H.J.
PTZ
Duitse taal
Lyceum
Prins, K.
PRK
Duitse taal
Lyceum
Prins, L.M.
PRL
Franse taal
Lyceum
Prinsen, A.
PRN
Remedial teacher
Rademaker, G.H.
RAG
Nederlandse taal
lid MR
Beroepencollege
Raterink, M.M.
RTK
Nederlandse taal
Lyceum
Rees, M. van
REM
Economie
Lyceum
Reinink, Z.
REIZ
Medewerker servicedesk
Reith, J.H.
REJ
Groepsdocent
Eigen weg
Rhoul, H. el
ROH
Franse taal
Lyceum
Robijn, M.L.
ROM
Theater
Room, H.J.
ROG
Leerlingcoördinator bovenbouw Diever
Economie
Roorda, J.H.
ROOJ
Roostermaker
Roos, M.
ROO
Nederlandse taal
Lyceum
Rosema, R.J.
ROS
Aardrijkskunde
Lyceum
Ruijter - Groenewold, M. de
RUM
Natuur- en scheikunde
Beroepencollege
Ruinemans, J.
RUJ
Decaan Diever
lichamelijke opvoeding
Saladze - Alsema, N.
SALN
Sambeek, M.P.T. van
SAMB
Medewerker Onderwijs Administratie (MOA)
Santen, M.A. van
SAM
Wiskunde i.o.
Lyceum
Schadee, P.
SCD
Decaan havo
lichamelijke opvoeding
Lyceum
Schelling, M.A.
SMA
Procesleider havo
Schenkel, A. (Tinus)
SCHE
Medewerker technisch onderhoud
Schipper, J.H.
SCI
Schoemaker, H.F.
SCM
Geschiedenis
Diever
Scholte, W.J.
SCW
Engels
Lyceum
Schuite, L.
SCHL
Financieel administrateur
Schultz, F.B.
SCF
Docent Nederlands i.o.
Lyceum
Schuring, J.
SJO
Schut, L.C.
SCL
Geschiedenis
Lyceum
Siemons, R.P.T.
SIR
Muziek
Sinnema, M.
SINN
Directiesecretaris
Sloterdijk, T.E.
SLOT
Administratief medewerker
Eigen weg
Smid, P.
SMP
Groepsdocent Praktijkschool
Smilde, J.
SMIJ
Onderwijsondersteuner
Lyceum
Smit, H.R.
SMIT
Technisch onderwijsassistent natuurkunde
Snijder, H.A.
SNH
Consumptief
Eigen weg
Snippert, F.G.W.
SNIP
Onderwijsondersteuner
Eigen weg
Soer, B.
SOB
Sokolove, P.A.E.
SOK
Engelse taal
Lyceum
Sondaar - Schoemaker, H.
SON
Wiskunde
Lyceum
Sparrius, J.S.
SPJ
Staal, K.M.
STA
Franse taal
Lyceum
Steen, H. Van der
SHT
Coördinator vrijeschool leerroute
Stegeman, M.
STEG
Onderwijsondersteuner
Beroepencollege
Steusel, R.E.
SRA
Stille, J.E. (Liesbeth)
STIL
Conciërge
Stol, P.I. (Diana)
STOL
Coördinerend directiesecretaris
Stolte, H.A.
STE
Leerlingcoördinator onderbouw Diever
Engelse taal
Strijbis, O.J.
STO
Engelse taal
Diever
Stronkhorst, G.J.
STRO
Medewerker servicedesk
Szerkowski, M.
SZM
Geschiedenis
Lyceum
Talen, H.
TAH
Nederlands
Lyceum
Talen, N.L.
TALN
Conciërge
Talsma, S.
TAS
Frans (vervangend)
Tarrij, G.Z. van
TARR
Begeleider dyslexie leerlingen
Teunissen, A.
TEA
Tiemersma, V.
TIV
Maatschappijleer
Beroepencollege
Tigelaar, J.L.
TIG
Tijink, J.
TIJ
Wiskunde
Beroepencollege
Timmer, I.
TII
Nederlandse taal
Beroepencollege
Timmermans, P.J.M.
TIM
Leerlingcoördinator vmbo bovenbouw
Wiskunde
Beroepencollege
Troost, J.R.
TRO
Engelse taal
Beroepencollege
Tuinstra, H.N.
TUR
Directeur Stad & Esch
Twillert, H.M. van
TWIL
Onderwijsassistent Media & ICT
medewerker servicedesk
Veelo, C.J.
VEEL
Lichamelijke opvoeding
Lyceum
Veen - van Faassen, H.P. van der
VEEP
Onderwijsondersteuner
Veen, J.G. van der
VEJ
Mobiliteit & Transport
Beroepencollege
Veen, M. de
VEM
Leerlingcoördinator havo bovenbouw
geschiedenis
Lyceum
Veen, P. van der
VEE
Techniek
Praktijkschool
Veenstra, A.
AVE
Leerlingcoördinator havo onderbouw
Nederlandse taal
Lyceum
Vegt, A.J. van der
VEG
Zorg & Welzijn
Beroepencollege
Villerius, E.G.
VIL
Beeldende vorming
Vink, K.
VIK
Verzorging
Visscher, H.P.
VIH
Beeldende vormgeving
Visscher, J.L.
VISJ
Visser, J.
VIJ
Economie
Diever
Visser, J.M.
VISS
Medewerker schoonmaak
Visser, P.A. de
VIP
Bestuurder stichting Voortgezet Onderwijs Meppel e.o.
Vlist, H.A.F. van der
VLIS
Vonder, M.J.
VOM
Filosofie
Lyceum
Voors - ten Hool, H.J.
VOOE
Hoofd facilitaire dienst VOMEO
Vos - de Lange, A.M.
LAE
Beeldende vorming
Lyceum
Vos, A.H.
VOA
Groepsdocent
Praktijkschool
Vos, J.F.G.P.
VOS
Stagecoördinator
Vreeburg, N.A.
VRN
Horeca
Bakkerij & Recreatie
Beroepencollege
Vries, P. de
VRIE
Coördinerend conciërge
Vries, R.H. de
VRR
Informatica
Lyceum
Vries, W. de
VRW
Lichamelijke opvoeding
Lyceum
Wagensveld, N.C. van
WAV
Geschiedenis
maatschappijleer
voorzitter MR
Lyceum
Wassenaar, J.L.
WAS
Groepsdocent Praktijkschool
Weerd, C. van der
WEER
Instructeur
Praktijkschool
Weeting, N.A.
WET
Economie
Lyceum
Weide, H.
WEIH
Administratief medewerker
Weide, M.B. van der
WEIM
Salarisadministrateur
Weide, S. van der
WEI
Geschiedenis
Lyceum
Werf, J.E. van der
WERJ
Administratief medewerker personeel
Werkman, A.H.A.
WERK
Onderwijsondersteuner
Praktijkschool
Westenbrink, A.
WEA
Groepsdocent
Eigen weg
Westerbeek, M.A.M.
WES
Nederlandse taal
Lyceum
Westerhuis, P.A.
WEEL
Financieel administrateur
Westerveen, E.
WESE
Conciërge
Westphal, A.A.H.
WESA
Onderwijsondersteuner
Beroepencollege
Westrik, H.
WEH
Techniek
Lyceum
Wewerinke, F.R.
WEW
Interne coach
Wiersema - de Jong, A.T.A.
WIEA
Stagecoördinator
Eigen weg
Wildeboer - Bijl, B.W.
WILD
Medewerker Onderwijs Administratie (MOA)
Wilting, G.A.
WLT
Wiskunde
Lyceum
Wind, H.
WINH
Medewerker Onderwijs Administratie (MOA)
Winter, A. de
WINB
Medewerker Onderwijs Administratie (MOA)
Witteveen - Briek, J.J.
WIJ
Beeldende vorming
Zomeren, R. van
ZOR
Groepsdocent
Eigen weg
Zunnenberg, N.
ZUNN
Intern begeleider
Beroepencollege
Zwartenkot, P.E.
ZWP
Horeca
Bakkerij & Recreatie i.o.
Beroepencollege