Stagebureau

Wat is het stagebureau? 

Wat doen wij?

Het stagebureau ondersteunt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Samen met stagedocenten coördineren we de stages voor alle leerlingen van Stad & Esch. We werven nieuwe bedrijven en verzorgen de administratie rondom de stages. We zijn een vraagbaak voor iedereen die met stages te maken heeft.

Wie werken er?

Het stagebureau bestaat uit vier personen:  

Berg, M.O. van den
BERM
Deelschoolondersteuner
Bedrijfsvoering
Doorn, C.H. van
DOO
Hoofd stagebureau
Beroepencollege
Vos, J.F.G.P.
VOS
Medewerker stagebureau
Stagebegeleider PrO
Beroepencollege
Wiersema – de Jong, A.T.A.
WIEA
Medewerker stagebureau
Stagebegeleider VSO
VSO Meppel

CONTACT

Het stagebureau bevindt zich in A0.36. Heb je vragen, loop gerust binnen!
Telefonisch: 0522 . 263277. Per mail: cvandoorn@stadenesch.nl

Het zoeken naar een stageplaats doen we samen

Soorten stage

 • Workshadowing voor leerjaar 1 en 2 van alle niveaus gericht op arbeidsoriëntatie
 • Interne stage voor leerjaar 1 en 2 van het PrO, gericht op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden
 • Groepsstage voor VSO ter voorbereiding op individuele, externe stage
 • Oriënterende stage voor PrO, VSO, VMBO, TL en HAVO gericht op arbeidsoriëntatie
 • Beroepsgerichte stage voor VMBO klas 4, voorbereidend op examen, gericht op toekomstig beroep of opleiding
 • LO stage voor leerlingen die examen doen in het vak LO van TL

Teamspot

Teamspot is een online programma dat school, leerlingen en bedrijven met elkaar verbindt. Iedere leerling heeft zijn eigen inlogcode. Via Teamspot kunnen leerlingen solliciteren naar een stageplaats en hun opdrachten maken. Deze zijn in te zien door praktijkbegeleiders en docenten. Daarnaast staat alle informatie over stage op één plaats en is er een handige berichtenfunctie. Kijk op www.teamspot.nl

Informatie voor leerlingen

Zoeken naar een stageplaats

Hoe kies je een stage? Wat vind je belangrijk? Gaat het om de sfeer, om de afstand, wil je ontdekken wat bij je past, of weet je al precies wat je wilt leren. Denk goed na wat voor jou belangrijk is.

Het zoeken naar een stageplaats doen we samen. In Teamspot staat een groot aantal bedrijven waar je kunt solliciteren. Staat het bedrijf van jouw keus er niet bij? Geen probleem. Ga naar je mentor of praktijkdocent en overleg wat je graag zou willen. Hij denkt graag met je mee. Je docent spreekt met je af hoe het contact verloopt. Er zijn bedrijven die willen dat je zelf contact opneemt, er zijn ook bedrijven die liever via school benaderd worden. Is het voor Stad & Esch een nieuw bedrijf? Neem dan het stage-aanvraagformulier mee en laat dat invullen op je stage-adres. Lever het in bij je mentor, hij/zij zorgt ervoor dat er een stage-overeenkomst wordt gemaakt.

Stageovereenkomst

Voor je stage mag lopen moet er een getekende stageovereenkomst ingeleverd worden op school. Deze moet je zelf ondertekenen en laten ondertekenen door school, je ouders, en het bedrijf. Zonder stageovereenkomst mag je niet starten met je stage.

Kennismaken

Het is gebruikelijk dat je voordat je aan je stage begint een afspraak maakt om even kennis te maken.

Tips voor een kennismakingsgesprek:

 • Kom op tijd.
 • Onthoud met wie je een afspraak hebt.
 • Zorg dat je er verzorgd uitziet.
 • Geef een hand, stel je voor, zeg je voor- en achternaam.
 • Bedenk van tevoren wat je wilt weten. Hierbij kun je denken aan werktijden, werkkleding, uit te voeren werkzaamheden.
 • Denk na wat je graag zou willen leren en benoem dat in het gesprek.
 • Als de vraag komt “Waarom wil je hier stage lopen?” zorg dan dat je thuis al hebt bedacht wat je gaat zeggen
 • Vertel dat je digitaal stageopdrachten moet maken en vraag of je in dit bedrijf op het internet kan.

“Do’s and dont’s” op je stage

Een praktijkbegeleider stopt er tijd in om jou te begeleiden. Het is fijn als je laat zien dat je dit waardeert. Dat doe je zo:

 • Wees beleefd.
 • Laat zien dat je interesse hebt.
 • Neem initiatief, vraag hulp als je iets niet weet.
 • Wees behulpzaam.
 • Kom je afspraken na.
 • Je bent het visitekaartje van het bedrijf, zorg er voor dat je er verzorgd uitziet.
 • Let op je lichaamshouding.
 • Houd rekening met privacy, klets niet over mensen en zet geen berichtjes op Facebook.
 • Houd je aan de veiligheidsregels die bij jou op je stage gelden.

Ziek melden

Het kan voorkomen dat je ziek wordt en niet naar stage kan. 

Laat je ouders het begin van de dag naar stage en naar school laten bellen om je af te melden. Mis je een groot deel van je stage, dan overleggen we wanneer je de stage kunt inhalen.

Problemen op stage

Soms gebeurt het dat het niet goed gaat op stage. Blijf er dan niet mee rondlopen. 

Neem contact op met je mentor of het stagebureau, we gaan kijken of we het kunnen oplossen. Als we er echt niet uit komen gaan we samen op zoek naar een andere stage.

Het is gebruikelijk dat je voordat je aan je stage begint een afspraak maakt om even kennis te maken.

Informatie voor ouders

Zoeken naar een stageplaats

Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf nadenkt waar hij/zij graag stage wil lopen. Het is fijn als u mee wilt denken, u kent uw kind het best. We hebben veel stagebedrijven maar staan ook altijd open voor nieuwe bedrijven. Het zoeken van een stageplaats gaat in overleg met de mentor van uw kind.

Verzekering

Via Stad & Esch zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en WA. De dekkingen zijn aanvullend op de verzekering van het stagebedrijf en de leerling. Het is essentieel dat de stageovereenkomst voor aanvang van de stage ondertekend door school, bedrijf, ouders en leerling, en in bezit is van de school.

VOG/Personenregister

Als een leerling meer dan 60 uur stage loopt in de kinderopvang moet er een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) worden aangevraagd en wordt uw zoon/dochter gevraagd zich te registreren in het personenregister. U moet dit zelf regelen. Doorgaans duurt dit een paar weken. Zonder VOG mag een leerling niet op stage. De kosten bedragen €41,10. U wordt gevraagd dit vooraf te betalen en later kan dit op school gedeclareerd worden. Dit is eenmalig, na registratie in het personenregister blijft de verklaring geldig.

Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf nadenkt waar hij/ zij graag stage wil lopen. Het is fijn als u mee wilt denken, u kent uw kind het best.Informatie voor bedrijven

Uw bedrijf als stagebedrijf?

Heeft u een bedrijf en interesse in het begeleiden van een stagiair(e)? Of lijkt het u misschien interessant om onze leerlingen op school een gastles te geven over uw werk? Zou u onze leerlingen een rondleiding willen geven door uw bedrijf, zodat zij meer leren over uw beroepspraktijk? Hiervoor kunt u terecht bij het Stagebureau. Wij zijn, naast de stagedocenten, een vast aanspreekpunt voor onze (potentiële) stagebedrijven. Op deze pagina vertellen wij u meer over wat het inhoudt om een stagebedrijf te zijn.

Binnen Stad & Esch kennen wij verschillende soorten stages. Het doel van de stage is oriënteren op arbeid, opdoen van algemene arbeidsvaardigheden en sociale competenties en uitbreiding van vakkennis. We hebben blokstages, lintstages, stages van een dag of soms een paar uur per week. In onze activiteiten planner staan alle stages vermeld. De omvang van de stage is afhankelijk van het doel dat we er mee voor ogen hebben.

Profielen

In het derde jaar kiezen de leerlingen voor een profiel. Doorgaans kiezen leerling voor een stage die aansluit bij dat profiel. Soms komt het ook voor dat een leerling nog niet zo goed weet wat hij wil en kiest daarom voor een stagebedrijf buiten dit profiel. In deze gevallen is het doel van de stage oriënterend van aard.

Beroepsgerichte stages vinden plaats binnen de volgende profielen:

Verwachtingen

Wat mag u van ons verwachten?
Wij bieden duidelijke communicatie met heldere afspraken over begeleiding en contact. Mochten zich problemen voordoen tijdens de stage, dan gaan we daarover graag met u op korte termijn in gesprek.

Wat verwachten we van u als stagebedrijf?

 • U informeert de stagiair(e) over regels en afspraken die binnen het bedrijf gelden, voor wat betreft orde, veiligheid, gezondheid en geheimhouding.
 • U stelt een praktijkbegeleider aan die de stagiair(e)binnen het bedrijf begeleidt. Hij/zij neemt samen met de stagiair(e) de stageopdrachten door en vult de presentielijst en de beoordeling in. Dit gebeurt bij voorkeur digitaal m.b.v. het programma Teamspot, als dit niet mogelijk is mag dat ook op papier.
 • De praktijkbegeleider is de contactpersoon voor school.
 • Voorafgaand aan de stage wordt door de school een stageovereenkomst opgesteld en door alle partijen ondertekend.
 • Via Stad & Esch zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en WA. De dekkingen zijn aanvullend op de verzekering van het stagebedrijf en de leerling.
 • In geval van ziekte/afwezigheid stellen wij het op prijs als u de school hierover wilt informeren.

Richtlijnen uit het Arbo-besluit speciaal voor jeugdigen

Bestemd voor leerlingen die een op het beroep gerichte stage doen in een bedrijf of instelling.

Het zijn dus beknopte richtlijnen en aanwijzingen voor jeugdigen. Dat wil zeggen: jonger dan 18 jaar

LEES MEER OVER DE RICHTLIJNEN VAN HET ARBO-BESLUIT:

Volgens het ARBO-besluit 1998 mogen jeugdigen geen arbeid verrichten:

 1. met grote hoeveelheden schadelijke stoffen, die bij inademen schadelijk zijn voor je lichaam, ook niet als daarbij speciale beschermingsmiddelen nodig zijn. Repareren en schuren van normale oppervlakken mag natuurlijk wel, als je handschoenen en een mondkapje draagt tegen ‘gewoon’ stof.
 2. met stoffen waarbij gevaar bestaat voor ogen en/of huidbeschadiging
 3. op plaatsen met een geluidsniveau hoger dan 80 dB (A), zonder gehoorbescherming te dragen. Zorg er altijd voor dat je gehoorbescherming bij de hand hebt. Gebruik die, gehoorschade is onherstelbaar!
 4. met machines die veel trillingen veroorzaken, zoals grondverdichtingsmachines en pneumatische luchthamers. Dat kan schadelijk zijn voor je lichaamsorganen;
 5. als het zwaar werk is, zoals het gedurende lange tijd heffen of dragen van zware lasten. Denk om je rug!
 6. door langdurig machine gebonden arbeid. Bijvoorbeeld werken aan een lopende band. Dan moet je regelmatig terugkerende handelingen verrichten en de machine bepaalt de snelheid van je werkzaamheden en niet jijzelf;
 7. aan ondeugdelijk beveiligde machines en aan beveiligde machines die dan nog bijzonder gevaar opleveren;
 8. door het aanzetten van machines, als bij het in beweging komen gevaar bestaat voor andere mensen;
 9. aan mechanische hefwerktuigen die vakkennis en ervaring vereisen. Zoals hoogwerkers, steigers, bouwliften, vacuumhefapparatuur, personen- en goederenliften, en bediening van heftrucks en mechanische laadschoppen;
 10. door het aan- en afkoppelen van aanhangwagens achter auto’s, tractoren en dergelijke trekkende voertuigen. En het werken op en met tractoren, zonder de benodigde vergunningen;
 11. in die omstandigheden dat door een val, gevaar bestaat voor ernstig letsel of verdrinking. Dat kan voorkomen bij het werken op grote hoogten, maar ook bij het lopen op gladde oppervlakten en loopbruggen boven water;
 12. aan een heistellig of werken in de nabijheid daarvan;
 13. als gevaar bestaat gewond te raken, door vallend, verschuivend of wegspringend materiaal, zoals sloopwerk. Maar ook niet het werken in putten of sleuven als daarbij gevaar bestaat bedolven te raken;
 14. aan stutten of stempels, als door onjuist handelen: gevaar kan ontstaan voor jezelf en anderen;
 15. bij het laden en lossen van zeer zware bouwsegmenten, zoals: heipalen, bomen,buizen, gevelelementen, betonplaten en dergelijke. Hierbij mag je dus ook niet helpen;
 16. in ketels en silo’s die vanaf de buitenwereld moeilijk toegankelijk zijn, of waarin schadelijke dampen vrijkomen, of de kans bestaat dat ze plotseling volstromen zoals bij graansilo’s;
 17. aan en met elektrische, ongeïsoleerde installaties en machines met een wisselspanning groter dan 42 volt. Het meest voorkomende handgereedschap is dubbel geïsoleerd en machines zijn meestal geaard.

Tekst van het artikel.


VOG/personenregister

Binnen een bepaalde sectoren is een VOG verplicht als de stage langer duurt dan 60 uur. Als dat voor uw bedrijf geldt, wilt u de leerling hier dan bijtijds over informeren?

Stageoverzicht Stad & Esch 2018-2019

Algemeen
Stageoverzicht 2018 2019
Soorten stageDoel
SchaduwstageBeeldvorming arbeid, startpunt om na te denken over mogelijk toekomstig beroep
Interne stage Voorbereiding op externe stage, voorafgaand aan de stage of voor uitvallers van externe stage
Oriënterende stage Voorbereiding op toekomstige opleiding, stage of beroep, komen tot een doordachte keuze 
Beroepsgericht Opdoen van arbeidsvaardigheden t.b.v. huidige opleiding, toekomstig beroep of toekomstige opleiding 
Voorbereiding op Arbeid (VOA)
Opdoen van algemene arbeidsvaardigheden, waarna een leerling kan uitstromen naar werk

Stad & Esch & Bijbaantje

Het stagebureau wil leerlingen en bedrijven dichter bij elkaar brengen. Een bijbaan kan een startpunt zijn voor een stage of vervolgopleiding. Dit is de aanleiding voor het project Stad & Esch & Bijbaantje. Werkgevers kunnen via Stad & Esch leerlingen benaderen voor een baantje na schooltijd of in de schoolvakanties. Daarnaast kunnen er vacatures geplaatst worden voor BBL-trajecten bestemd voor onze schoolverlaters.

Als u op onderstaande link klikt en uw gegevens invult printen wij de vacature uit en hangen deze op in het stagebureau. Daarnaast zijn de vacatures door leerlingen in te zien via het digitale programma Teamspot. Iedere drie weken worden de vacatures ververst.

NB De school speelt geen rol in de begeleiding of bemiddeling, het is een overeenkomst tussen het bedrijf en de jongere.