Alles over Stad & Esch

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Belangrijkste informatie van Stad & Esch

Over deze schoolwiki

Alle informatie die u eerder in onze schoolgids kon vinden, hebben we nu ondergebracht in de schoolwiki, onze digitale schoolgids. In de schoolwiki vindt u allerlei wetenswaardigheden over onze scholengemeenschap. We leggen uit waar we voor staan: onze missie, visie en identiteit. Verder vertellen we over de algemene gang van zaken op onze school. Denk daarbij aan het toezicht op de school, absentie, het afhandelen van klachten en allerlei andere praktische zaken. Verder gebruiken we ook andere digitale middelen om te communiceren, zoals onze website, Facebook, Flickr en Mijn Stad & Esch voor medewerkers. Zie hieronder alle online kanalen.