Informatie over onze coronamaatregelen

Onze maatregelen omtrent corona schooljaar 2021-2022

Wij zijn ontzettend blij dat we onze deuren dit schooljaar weer hebben mogen openen. Helaas houdt corona ons nog wel een tijdje in de greep en dat betekent dat we er samen voor moeten zorgen om naar school gaan zo veilig mogelijk te laten verlopen en dat we ons flexibel moeten blijven opstellen.

onze uitgangspunten:

 • Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste gezondheidsklachten thuis!
  Bijvoorbeeld neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid.

  Je blijft thuis tot je een negatieve testuitslag hebt van de GGD of klachtenvrij bent. 
  Ook als iemand uit het huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis. Je mag dan weer naar school tot degene uit jouw huishouden een negatieve testuitslag heeft van de GGD of wanneer iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft.
 • 1,5 meter afstand
  Op 23 november heeft het demissionair kabinet besloten om de 1,5 meter maatregel weer verplicht te stellen. Dit geldt voor medewerkers onderling en waar mogelijk tussen leerlingen en medewerkers. De maatregel geldt niet voor leerlingen onderling.
Nog een aantal adviezen:
 • Hygiëne
  Desinfecteer je handen bij binnenkomst en was ze regelmatig.
 • Preventieve zelftesten voor leerlingen en medewerkers
  Wij doen een klemmend beroep aan iedereen om regelmatig een zelftest af te nemen. De zelftesten zijn te verkrijgen via je mentor of bij de conciërge. De zelftest is alleen betrouwbaar wanneer er geen klachten zijn. Bij klachten verwachten wij dat je een test doet bij de GGD en pas weer naar school komt als de uitslag negatief is, of wanneer je klachtenvrij bent.

CORONAPROCOTOL

Stad & Esch heeft in het coronaprotocol het coronaprotocol beschreven welke maatregelen van toepassing (kunnen) zijn bij de verschillende risiconiveaus. Mocht onze veiligheidsregio onverhoopt in risiconiveau 4 belanden, dan staan er in het document een aantal scenario's beschreven waar we uit kunnen kiezen om ervoor te zorgen dat onze school verantwoord open kan blijven voor onze leerlingen.

Zelftesten

Op Stad & Esch maken we gebruik van zelftesten. Met een zelftest kunnen leerlingen en medewerkers snel zien of zij besmet zijn met het coronavirus, zodat een uitbraak kan worden voorkomen of beperkt. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn hierover intern geïnformeerd.

Testen

Laat uw kind(eren) bij klachten, hoe gering ook, altijd testen bij de GGD. Is de test negatief, dan mag uw kind weer naar school, nadat de uitslag aan de leerlingcoördinator is doorgegeven. Een afspraak maken kan via deze link.

CoronaMelder

Wij vragen alle medewerkers en leerlingen om de CoronaMelder te installeren.

Hybride onderwijssysteem Stad & Esch

Om de drempel om thuis te blijven zo laag mogelijk te houden is ons hybride systeem van onderwijs online (OO) en fysiek onderwijs op school ingezet. Dit systeem, met als basis Teams en een livestream vanuit elk lokaal, maakt het mogelijk om risicogroepen op een goede manier te kunnen bedienen (zowel leerlingen als medewerkers) en zorgt ervoor dat leerlingen en docenten die niet ziek zijn, maar wel lichte gezondheidsklachten hebben, onderwijs online kunnen volgen of verzorgen.

Als een leerling onderwijs online (OO) moet volgen, gaat 1) altijd de livestreamcamera aan waardoor deze leerling virtueel in de klas zit en 2) deelt de docent het smartboard bij gebruik. Op deze wijze kan de les op afstand gevolgd worden. De mate van interactie met de leerling(en) thuis is afhankelijk van de klas, de soort les, de werkvormen en het aantal OO-leerlingen. De docent bepaalt dit per les.

Hoe werkt ons hybride systeem?

In alle lokalen is een livestreamopstelling beschikbaar. Leerlingen die vanwege de minste of geringste gezondheidsklachten niet naar school kunnen komen, worden niet ziek gemeld door de ouders, maar zij melden dat hun kind onderwijs online volgt. Dit kan eenvoudig via onze app. 18+-leerlingen kunnen zich zelf aanmelden voor OO.

In Magister wordt de code OO (onderwijs online) ingevoerd. Dit is een geoorloofde vorm van afwezig zijn (feitelijk zijn deze leerlingen online aanwezig). Elke docent ziet aan het begin van de les of er leerlingen in de klas zijn die vanuit huis meedoen.

We hebben de afgelopen maanden bewezen dat we dit, als een van beste, echt goed (aan)kunnen. Het is een echte Stad & Esch oplossing die goed werkt voor betreffende leerlingen en medewerkers, we laten ze niet thuis aan hun lot over, maar verwachten van ze dat ze, weliswaar op afstand, meedoen en bijblijven. Alle nieuwe leerlingen moeten Teams installeren op hun device, ze worden daar tijdens de introductieperiode mee geholpen.

Leerlingen die behoren tot een medische risicogroep - of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren - kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. De omschrijving van de medische risicogroepen is onlangs door het RIVM aangepast, het gaat nu overwegend om medische risico’s met actieve medische behandeling.

Medewerkers die tot de risicogroepen behoren of van wie een gezinslid tot de risicogroepen behoort, blijven onderwijs online aanbieden. De roostermakers proberen deze lessen in klassen aansluitend op elkaar aan het begin of einde van de dag in te roosteren. Mocht voor een klas een beperkt aantal fysieke lessen overblijven, dan volgen leerlingen deze toch online, waarbij de docent vanuit huis of vanuit school deze lessen verzorgt. Tijdens deze lessen worden er onderwijsondersteuners ingezet t.b.v. het houden van toezicht bij online lessen binnen school.

Privacy onderwijs online  (OO)

Wanneer onze leerlingen vanuit huis onderwijs online volgens het lesrooster volgen, maken zij meestal gebruik van het programma Teams. 

Vanwege de bijzondere corona-omstandigheden volgen leerlingen soms online lessen. Wij willen de privacy van onze leerlingen en medewerkers beschermen. Videolessen via Teams gaan via een beveiligde verbinding. Leerlingen kunnen tijdens lessen zelf de beeld- en geluidsfunctie beheren. Bij online toetsen is gebruik van beeld en geluid verplicht.

Als een leerling de beeld- en/of geluidsfunctie tijdens een les niet gebruikt, kan de docent bewijs van deelname vragen. Bijvoorbeeld een schriftelijk verslag van de les.

Leerlingenstages

Stages van leerlingen kunnen doorgang vinden. Voorwaarde is ook hier strikte naleving van onze uitgangspunten. Daarnaast moeten de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is, worden nageleefd.

Belangrijke brieven

Vragen? Neem contact met ons op

Telefonisch: van 7.30 tot 16.30 uur zijn wij via één telefoonnummer bereikbaar (voor Meppel én Diever): 0522 . 263 275. U wordt te woord gestaan door één van onze medewerkers.

Wij zijn ook bereikbaar via de Stad & Esch app en via de mail.

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Pas goed op uzelf en op elkaar!