Informatie over onze coronamaatregelen

Scholensluiting tot 19 januari 2021

Tijdens de toespraak van minister-president Mark Rutte op 14 december 2020 is
duidelijk geworden dat, om de verdere verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, verregaande landelijke maatregelen zijn afgekondigd.

Het voortgezet onderwijs in Nederland sluit haar deuren en gaat tot en met maandag 18 januari 2021 over op onderwijs online. De scholensluiting is ingegaan op woensdag 16 december 2020. 

Net als tijdens de eerste lockdown in maart zet Stad & Esch als digitale
school weer al haar digitale mogelijkheden in om het onderwijs te
verzorgen. Dit betekent dat ook tijdens deze lockdown alle lessen online
doorgaan volgens lesrooster. 

Ondanks dat er zoveel mogelijk online les wordt gegeven is tijdens een webinar van de VO-raad duidelijk geworden dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toch van scholen verwacht dat fysiek onderwijs mogelijk is voor de zogenaamde uitzonderingen op de scholensluiting. Hierover zijn en worden betreffende ouders en leerlingen persoonlijk ingelicht.

Onze maatregelen omtrent corona 

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat - op basis van het advies van het OMT - de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.

Met ingang van 26 oktober 2020 is het dragen van een mondkapje voor zowel leerlingen als voor medewerkers verplicht op plekken waar de vereiste 1,5 meter tussen leerlingen en medewerkers niet realiseerbaar is: tijdens de leswisselingen, tijdens pauzes en bij (beroepsgerichte) praktijkvakken. 

Stad & Esch heeft in het coronaprotocol beschreven welke maatregelen van toepassing (kunnen) zijn bij de verschillende risiconiveaus. Mocht onze veiligheidsregio onverhoopt in risiconiveau 4 belanden, dan staan er in het document een aantal scenario's beschreven waar we uit kunnen kiezen om ervoor te zorgen dat onze school verantwoord open kan blijven voor onze leerlingen.

Essentieel zijn de volgende vier uitgangspunten:

 1. Elke leerling of medewerker blijft bij de minste of geringste gezondheidsklachten thuis! bv.  neusverkoudheid, hoesten, verhoging, moeilijk ademen/benauwdheid. Ook als iemand uit het huishouden 38 graden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf je thuis. Een medewerker of leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 2. Belangrijk: Houd afstand tot medewerkers!  1,5 meter, bij ons is dat één stip. Dit geldt ook voor medewerkers onderling.
 3. Belangrijk: Hygiëne! Binnen school geldt voor iedereen een aantal belangrijke hygiënemaatregelen. 
 4. Het dragen van een mondkapje is verplicht! Bij binnenkomst en bij leswisselingen, tijdens pauzes en bij de (beroepsgerichte) praktijkvakken.

Hybride onderwijssysteem Stad & Esch

Om de drempel om thuis te blijven zo laag mogelijk te houden gaan we ons hybride systeem van onderwijs online en fysiek onderwijs op school inzetten. Dit systeem met als basis Zoom en livestream vanuit elk lokaal maakt het mogelijk om risicogroepen op een goede manier te kunnen bedienen (zowel leerlingen als medewerkers) en zorgt ervoor dat leerlingen en docenten die niet ziek zijn maar wel lichte gezondheidsklachten hebben onderwijs online kunnen volgen of verzorgen.

Als een leerling onderwijs online (OO) moet volgen, gaat (1) altijd de livestreamcamera aan waardoor deze leerling virtueel in de klas zit en (2) deelt de docent het smartboard bij gebruik. Op deze wijze kan de les op afstand gevolgd worden. De mate van interactie met de leerling(en) thuis is afhankelijk van de klas, de soort les, de werkvormen en het aantal OO-leerlingen. De docent bepaalt dit per les.


Hoe werkt ons hybride systeem?

In alle lokalen blijft de livestreamopstelling beschikbaar. Leerlingen die vanwege de minste of geringste gezondheidsklachten niet naar school kunnen komen, worden niet ziekgemeld door de ouders, maar zij melden dat hun kind onderwijs online volgt. 

In Magister wordt de code OO (onderwijs online) ingevoerd. Dit is een geoorloofde vorm van afwezig zijn (feitelijk zijn deze leerlingen online aanwezig). Elke docent ziet aan het begin van de les of er leerlingen in de klas zijn die vanuit huis meedoen. In de herfst-winter kan dit aantal behoorlijk gaan oplopen als het gaat werken zoals bedoeld. Ook leerlingen die tot de risicogroepen behoren kunnen onderwijs online blijven volgen. We hebben de afgelopen maanden bewezen dat we dit, als een van beste, echt goed (aan)kunnen. Het is een echte Stad & Esch oplossing die goed werkt voor betreffende leerlingen en medewerkers, we laten ze niet thuis aan hun lot over, maar verwachten van ze dat ze, weliswaar op afstand, meedoen en bijblijven. Alle nieuwe leerlingen moeten Zoom installeren op hun device, ze worden daar tijdens de introductieperiode mee geholpen.

Leerlingen die behoren tot een medische risicogroep - of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren - kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. De omschrijving van de medische risicogroepen is onlangs door het RIVM aangepast, het gaat nu overwegend om medische risico’s met actieve medische behandeling. We inventariseren in de laatste week van de vakantie of er leerlingen zijn die tot de risicogroepen behoren en onderwijs online volgen.

Medewerkers die tot de risicogroepen behoren of van wie een gezinslid tot de risicogroepen behoort, blijven onderwijs online aanbieden. De roostermakers proberen deze lessen in klassen aansluitend op elkaar aan het begin of einde van de dag in te roosteren. Mocht voor een klas een beperkt aantal fysieke lessen overblijven, dan volgen leerlingen deze toch online, waarbij de docent vanuit huis of vanuit school deze lessen verzorgt. Ook na de zomervakantie worden onderwijsondersteuners ingezet t.b.v. het houden van toezicht bij online lessen binnen school.

Online-digitaal onderwijs

Wanneer onze leerlingen vanuit huis online-digitale lessen volgens het lesrooster maken zij meestal gebruik van het programma Zoom. 

  PRIVACY

  Vanwege de bijzondere corona-omstandigheden volgen leerlingen soms online lessen,  willen we de privacy van onze leerlingen en medewerkers beschermen. Videolessen via Zoom gaat via een beveiligde verbinding. Leerlingen kunnen tijdens lessen zelf de beeld- en geluidsfunctie  beheren. Bij online toetsen is gebruik van beeld en geluid verplicht.

  Als een leerling de beeld- en/of geluidsfunctie tijdens een les niet gebruikt, kan de docent bewijs van deelname vragen, zoals bijvoorbeeld een schriftelijk verslag van de les.

  Examens 2021

  Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de centrale eindexamens 2021 volgens planning doorgaan.

  Schoolexamens

  De leerlingen die dit schooljaar in de voorexamenjaren met de schoolexamens gaan beginnen ontvangen aan het begin van het schooljaar hun PTA.

  Onze leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen ontvangen aan het begin van het schooljaar een op sommige onderdelen aangepast PTA vanwege de corona maatregelen van afgelopen schooljaar.

  Buitenschoolse activiteiten en schoolreizen

  Tot de kerstvakantie organiseren we geen buitenschoolse activiteiten, waarbij bv. met de bus of trein gereisd moet worden. 

  Leerlingenstages

  Stages van leerlingen kunnen weer doorgang vinden. Voorwaarde is ook hier strikte naleving van onze drie uitgangspunten. Daarnaast moeten de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is, worden nageleefd.

  Belangrijke brieven

  - Coronaprotocol - 4 november 2020

  - Mondkapjes - 23 oktober 2020

  Gedeeltelijke lockdown - 14 oktober 2020

  Mondkapjes en ventilatie - 2 oktober 2020

  Vooruitblik start schooljaar 2020-2021 - 12 augustus 2020

  Vooruitblik volledig openen voortgezet onderwijs - 7 juli 2020

  Vragen? Neem contact met ons op

  Telefonisch: van 7.30 tot 16.30 uur zijn wij via één telefoonnummer bereikbaar (voor Meppel én Diever): 0522 . 263 275. U wordt te woord gestaan door één van onze medewerkers vanaf zijn/haar werkplek thuis.

  Wij zijn ook bereikbaar via de Stad & Esch app en via de mail.

  We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. 

  Pas goed op uzelf en op elkaar!