Informatie over onze maatregelen n.a.v. het coronavirus

Per 16 maart zijn we gestart met online-digitaal lesgeven. Inmiddels heeft het Kabinet besloten alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, waaronder de scholensluiting, te verlengen t/m 28 april 2020. Onze leerlingen en hun ouders ontvingen daarover deze brief.

De maatregelen in verband met het coronavirus hebben ook consequenties voor schoolexamens, buitenschoolse activiteiten, etc. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste onderwerpen. Deze informatie houden we zo actueel mogelijk. Alle brieven die we naar ouders sturen, zijn hier te vinden.

Online-digitaal onderwijs

Onze leerlingen volgen vanuit huis online-digitale lessen volgens het lesrooster. Onze docenten maken hiervoor gebruik van verschillende middelen en kanalen, bijvoorbeeld videogesprekken. In deze handleidingen is te lezen hoe Skype en Zoom geïnstalleerd/gebruikt kunnen worden:

PRIVACY

Al onze leerlingen volgen op dit moment vanwege bijzondere omstandigheden online lessen, vaak via een platform waarmee videolessen worden gegeven. Ook daarin willen we de privacy van onze leerlingen en medewerkers beschermen. Videolessen via Skype en Zoom gaan via een beveiligde verbinding. Leerlingen kunnen tijdens lessen zelf de beeld- en geluidsfunctie bij Skype en Zoom beheren. Bij online toetsen is gebruik van beeld en geluid verplicht.

Als een leerling de beeld- en/of geluidsfunctie tijdens een les niet gebruikt, kan de docent bewijs van deelname vragen, zoals bijvoorbeeld een schriftelijk verslag van de les.

Centrale eindexamens (CE) gaan niet door 

Minister Slob heeft op dinsdag 24 maart besloten dat de centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan. De resultaten van de schoolexamens zijn bepalend voor het behalen van het diploma. De leerlingen en ouders van onze (voor)examenklassen hebben deze brief ontvangen. Zodra wij meer weten over deze regeling en wat dat voor leerlingen van Stad & Esch betekent, volgt meer informatie.

Schoolexamens (SE)

Nu de overheid heeft besloten i.v.m. het coronavirus de sluiting van scholen
te verlengen t/m 28 april 2020 zullen alle nog resterende toetsen voor het
schoolexamen online-digitaal worden afgenomen. Wat dit betekent voor onze leerlingen uit de (voor)examenklassen, leest u hier.  

Volgende week volgt naar verwachting meer informatie over de slaag-zakregeling en herkansingsregeling. Zodra hier meer over bekend is, brengen we betreffende leerlingen en ouders vanzelfsprekend daarvan op de hoogte.

  Deadline aanmelden vervolgonderwijs verschoven

  Leerlingen die na de zomervakantie willen starten met een vervolgopleiding zonder selectieprocedure in het mbo, hbo of op de universiteit, krijgen een maand extra tijd om zich aan te melden. 

   • mbo | voor 1 mei 2020 (was 1 april)
   • hbo en universiteit | voor 1 juni 2020 (was 1 mei)

   Buitenschoolse activiteiten en schoolreizen

   Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid op maandag 23 maart, hebben we besloten om alle buitenschoolse activiteiten (zoals bv. reizen, excursies, maar ook stages) voor dit schooljaar te annuleren. Aanvullende informatie vindt u hier.

   Als de omstandigheden weer genormaliseerd zijn, gaan we kijken of en hoe deze activiteiten (bv. komend schooljaar) kunnen gaan plaatsvinden.

   Vragen? Neem contact met ons op

   Telefonisch: van 7.30 tot 16.30 uur zijn wij via één telefoonnummer bereikbaar (voor Meppel én Diever): 0522 . 263 275. U wordt te woord gestaan door één van onze medewerkers vanaf zijn/haar werkplek thuis.

   Wij zijn ook bereikbaar via de Stad & Esch app en via de mail.

   Schoolmaatschappelijk werk

   Ook het schoolmaatschappelijk werk is de komende periode niet aanwezig op Stad & Esch. De begeleiding van leerlingen wordt waar mogelijk digitaal en/of telefonisch voortgezet. Schoolmaatschappelijk werk is bereikbaar voor vragen of urgente situaties:

   We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. 

   Pas goed op uzelf en op elkaar!