Informatie over onze coronamaatregelen

Onze maatregelen omtrent corona 

Op 15 februari 2022 heeft minister Ernst Kuipers diverse versoepelingen aangekondigd. Na de voorjaarsvakantie vervallen bijna alle maatregelen. 

onze uitgangspunten:

 • Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij een positief testresultaat
  Wij verzoeken ouders/verzorgers besmettingen van het coronavirus aan ons te blijven melden.
 • Preventieve zelftest
  Leerlingen en medewerkers nemen bij de minste of geringste corona gerelateerde gezondheidsklachten een zelftest af. Een afspraak voor de GGD maken kan via deze link.
 • Zelftesten blijven beschikbaar
  Wij vragen leerlingen en medewerkers deze (minimaal 2 keer per week) voorafgaand aan het naar schoolgaan preventief af te nemen.
 • Thuisquarantaine
  Bij een besmetting binnen het gezin gaan we ervan uit dat wordt bepaald of thuisquarantaine aan de orde is. Dat kan via deze link. Bij thuisquarantaine volgt de leerling de lessen online.

CORONAPROCOTOL

Stad & Esch heeft in het coronaprotocol beschreven welke maatregelen van toepassing (kunnen) zijn bij de verschillende risiconiveaus. Mocht onze veiligheidsregio onverhoopt in het hoogste risiconiveau belanden, dan staan er in het document een aantal scenario's beschreven waar we uit kunnen kiezen om ervoor te zorgen dat onze school verantwoord open kan blijven voor onze leerlingen.

CoronaMelder

Wij vragen alle medewerkers en leerlingen om de CoronaMelder te installeren.

Hybride onderwijssysteem Stad & Esch

Wanneer de verzuimperiode langer dan 5 dagen is, dan kan de ouder/verzorger via het sturen van een mail aan de leerlingcoördinator het verzoek indienen voor onderwijs online (OO). 

Dit systeem, met als basis Teams en een livestream vanuit elk lokaal, maakt het mogelijk om besmette leerlingen/medewerkers en risicogroepen op een goede manier te kunnen bedienen en zorgt ervoor dat leerlingen en docenten die niet ziek zijn, maar wel lichte gezondheidsklachten hebben, onderwijs online kunnen volgen of verzorgen.

Als een leerling onderwijs online (OO) moet volgen, gaat 1) altijd de livestreamcamera aan waardoor deze leerling virtueel in de klas zit en 2) deelt de docent het smartboard bij gebruik. Op deze wijze kan de les op afstand gevolgd worden. De mate van interactie met de leerling(en) thuis is afhankelijk van de klas, de soort les, de werkvormen en het aantal OO-leerlingen. De docent bepaalt dit per les.

Hoe werkt ons hybride systeem?

In alle lokalen is een livestreamopstelling beschikbaar. Leerlingen die vanwege een besmetting met het coronavirus een langere tijd niet naar school kunnen komen, worden niet ziek gemeld door de ouders, maar zij melden bij de leerlingcoördinator dat hun kind onderwijs online volgt.

In Magister wordt de code OO (onderwijs online) ingevoerd. Dit is een geoorloofde vorm van afwezig zijn (feitelijk zijn deze leerlingen online aanwezig). Elke docent ziet aan het begin van de les of er leerlingen in de klas zijn die vanuit huis meedoen.

We hebben bewezen dat we dit, als een van beste, echt goed (aan)kunnen. Het is een echte Stad & Esch oplossing die goed werkt voor betreffende leerlingen en medewerkers, we laten ze niet thuis aan hun lot over, maar verwachten van ze dat ze, weliswaar op afstand, meedoen en bijblijven. Alle nieuwe leerlingen moeten Teams installeren op hun device, ze worden daar tijdens de introductieperiode mee geholpen.

Leerlingen die behoren tot een medische risicogroep - of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren - kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. De omschrijving van de medische risicogroepen is te vinden op de website van het RIVM.

Privacy onderwijs online  (OO)

Wanneer onze leerlingen vanuit huis onderwijs online volgens het lesrooster volgen, maken zij meestal gebruik van het programma Teams. 

Wij willen de privacy van onze leerlingen en medewerkers beschermen. Videolessen via Teams gaan via een beveiligde verbinding. Leerlingen kunnen tijdens lessen zelf de beeld- en geluidsfunctie beheren. Bij online toetsen is gebruik van beeld en geluid verplicht.

Als een leerling de beeld- en/of geluidsfunctie tijdens een les niet gebruikt, kan de docent bewijs van deelname vragen. Bijvoorbeeld een schriftelijk verslag van de les.

Leerlingenstages

Stages van leerlingen kunnen doorgang vinden.

Belangrijke brieven

Vragen? Neem contact met ons op

Telefonisch: van 7.30 tot 16.30 uur zijn wij via één telefoonnummer bereikbaar (voor Meppel én Diever): 0522 . 263 275. U wordt te woord gestaan door één van onze medewerkers.

Wij zijn ook bereikbaar via de Stad & Esch app en via de mail.

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Pas goed op uzelf en op elkaar!