Informatie over onze maatregelen n.a.v. het coronavirus

Op dinsdag 2 juni a.s. gaat Stad & Esch gefaseerd weer open. Het is op 2 juni ruim 11 weken geleden dat we elkaar echt ontmoet hebben. De eisen rond de 1,5 meter samenleving gelden ook op school en dat betekent dat het op Stad & Esch, als 1,5 meter school, er echt anders aan toe gaat dan we gewend zijn en het liefst zouden willen. Vanuit de overheid is een protocol opgesteld met regels die voor alle middelbare scholen in Nederland gelden. We kijken ernaar uit jullie weer te zien!

Per 16 maart zijn we gestart met online-digitaal lesgeven. Inmiddels heeft het Kabinet besloten alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, waaronder de scholensluiting, te verlengen t/m 1 juni 2020. Onze leerlingen en hun ouders ontvingen daarover op 22 april deze brief.

De maatregelen in verband met het coronavirus hebben ook consequenties voor schoolexamens, buitenschoolse activiteiten, etc. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste onderwerpen. Deze informatie houden we zo actueel mogelijk. Alle brieven die we naar ouders sturen, zijn hier te vinden.

Online-digitaal onderwijs

Onze leerlingen volgen vanuit huis online-digitale lessen volgens het lesrooster. Onze docenten maken hiervoor gebruik van verschillende middelen en kanalen, bijvoorbeeld videogesprekken. In deze handleidingen is te lezen hoe Skype en Zoom geïnstalleerd/gebruikt kunnen worden:

PRIVACY

Al onze leerlingen volgen op dit moment vanwege bijzondere omstandigheden online lessen, vaak via een platform waarmee videolessen worden gegeven. Ook daarin willen we de privacy van onze leerlingen en medewerkers beschermen. Videolessen via Skype en Zoom gaan via een beveiligde verbinding. Leerlingen kunnen tijdens lessen zelf de beeld- en geluidsfunctie bij Skype en Zoom beheren. Bij online toetsen is gebruik van beeld en geluid verplicht.

Als een leerling de beeld- en/of geluidsfunctie tijdens een les niet gebruikt, kan de docent bewijs van deelname vragen, zoals bijvoorbeeld een schriftelijk verslag van de les.

Examens

Centrale eindexamens gaan niet door

De centrale eindexamens gaan dit jaar niet door. De resultaten van de schoolexamens zijn bepalend voor het behalen van het diploma.

Schoolexamens

Nu de overheid heeft besloten de sluiting van scholen te verlengen t/m 28 april 2020 zullen alle nog resterende toetsen voor het schoolexamen online-digitaal worden afgenomen. Wat dit betekent voor onze leerlingen uit de (voor)examenklassen, leest u hier

Onze leerlingen uit de examenklassen hebben informatie ontvangen over de komende weken. Deze brieven staan op onze brievenpagina. Ook hebben ze een brief ontvangen over de (extra) herkansingstoetsen die onderdeel uitmaken van schoolexamen 2019-2020.

Het ministerie van OCW heeft de slaag-zakregeling gepubliceerd voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. We hebben onze leerlingen en hun ouders daarover geïnformeerd met een brief

toetsweken periode 3 en 4

Onze leerlingen uit de (voor)examenklassen (basis 3, kader 3, tl 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5) hebben informatie ontvangen over de resterende toetsen van dit schooljaar. Deze brieven staan op de brievenpagina

Deadline aanmelden vervolgonderwijs verschoven

Leerlingen die na de zomervakantie willen starten met een vervolgopleiding zonder selectieprocedure in het mbo, hbo of op de universiteit, krijgen een maand extra tijd om zich aan te melden. 

  • mbo | voor 1 mei 2020 (was 1 april)
  • hbo en universiteit | voor 1 juni 2020 (was 1 mei)

  Buitenschoolse activiteiten en schoolreizen

  Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid op maandag 23 maart, hebben we besloten om alle buitenschoolse activiteiten (zoals bv. reizen, excursies, maar ook stages) voor dit schooljaar te annuleren. Aanvullende informatie vindt u hier.

  Als de omstandigheden weer genormaliseerd zijn, gaan we kijken of en hoe deze activiteiten (bv. komend schooljaar) kunnen gaan plaatsvinden.

  Vragen? Neem contact met ons op

  Telefonisch: van 7.30 tot 16.30 uur zijn wij via één telefoonnummer bereikbaar (voor Meppel én Diever): 0522 . 263 275. U wordt te woord gestaan door één van onze medewerkers vanaf zijn/haar werkplek thuis.

  Wij zijn ook bereikbaar via de Stad & Esch app en via de mail.

  Schoolmaatschappelijk werk

  Ook het schoolmaatschappelijk werk is de komende periode niet aanwezig op Stad & Esch. De begeleiding van leerlingen wordt waar mogelijk digitaal en/of telefonisch voortgezet. Schoolmaatschappelijk werk is bereikbaar voor vragen of urgente situaties:

  We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. 

  Pas goed op uzelf en op elkaar!