Alles over Stad & Esch

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.


Over deze schoolwiki

Alle informatie die u eerder in onze schoolgids kon vinden, hebben we nu ondergebracht in de schoolwiki, onze digitale schoolgids. In de schoolwiki vindt u allerlei wetenswaardigheden over onze scholengemeenschap. We leggen uit waar we voor staan: onze missie, visie en identiteit. Verder vertellen we over de algemene gang van zaken op onze school. Denk daarbij aan het toezicht op de school, absentie, het afhandelen van klachten en allerlei andere praktische zaken. Naast deze schoolwiki gebruiken we ook andere digitale middelen om te communiceren, zoals onze website, de Stad & Esch app, webmailFacebook, Instagram, Flickr en Magister.